Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basel ii standartlarına göre sınıflandırılan kurumsal ve perakende kobi’lerin finansal oranlarının karşılaştırılması: imkb işletmeleri üzerinde bir inceleme

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
444
DOI :
Özet Türkçe :

Basel II standartları Küçük ve Orta Boy İşletme'lerin (KOBİ) bankalardan kullandıkları kredi tutarına göre, kurumsal ve perakende olarak ayrıma tabi tutulmasını öngörmüştür. Buna göre bankaların, KOBİ'leri kurumsal ve perakende olmalarına göre farklı risk ağırlıkları ile değerlendirilerek, kredi fiyatının belirlenmesinde farklı hesaplamaya tabi tutması gerekmektedir. Bu çalışmada Basel II'nin öngördüğü bu standart çerçevesinde kurumsal ve perakende KOBİ'lerin finansal yapılarının benzerlik - farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu bağlamda 2005 – 2009 dönemleri arasında hisse senetleri İMKB'de işlem gören kurumsal ve perakende KOBİ'lerin likidite, mali yapı, varlık kullanım, karlılık, büyüme ve borsa performans oranları hesaplanmıştır. Daha sonra kurumsal ve perakende KOBİ'lerin finansal oranları arasında farklılık veya benzerlik olup olmadığı Levene (F) testi ve t testi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, likidite oranlarının tamamı ve mali yapı oranlarının büyük çoğunluğunun istatistiksel açıdan farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Ancak varlık kullanım oranları, karlılık oranları, büyüme oranları ve borsa performans oranlarında istatistiksel olarak önemli sayılabilecek bir benzerlik veya farklılık bulunmamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Basel II standards consider some Small and Medium sized Enterprises (SME) as retail and some as corporate, depending on their bank credits. According to this case, SME's are evaluated with different risk weights to calculate the credit price with respect to be retail or corporate. This study compares similarities – dissimilarities with financial structure of retail and corporate SME's according to Basel II standards. In this context liquidity, capital structure, activity, profitability, growth, market performance ratios of retail and corporate SME's which are quoted on Istanbul Stock Exchange (ISE) are examined for the period that spans from 2005 to 2009. Furthermore similarities and dissimilarities of retail and corporate SME's are investigated by Levene (F) test and t test. Empirical findings reveal that the liquidity and capital structure ratios prove statistically significant dissimilarity. However activity, profitability, growth and market performance ratios did not prove any similarity nor dissimilarity that could be counted as statistically significant.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :