Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 12 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği mesleki eğitim programlarında girişimcilik eğitimlerinin ekonomik kalkınmadaki önemi

Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü- İktisat Politikası Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

Girişimci- girişimcilik kavramı, A.B. ekonomisinde ve ülkemiz ekonomisinde işletmelerin büyük bir kısmının girişimciler tarafından oluşturulan küçük ve orta ölçekli işletme olması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Girişimcilerin, toplam istihdam içerisindeki rolleri ve işletmeler içerisindeki payları ekonomide dinamik ve sürükleyici güç olduklarının göstergesidir. Ekonomik kalkınmaya katkıları, istihdam yaratma olanakları, gelir dağılımına getirdikleri adalet, piyasadaki boşluklar çerçevesinde kurulan işletmelerin yoğunluğuyla ve bu işletmelerin başarılarıyla ilintili olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bu nedenle girişimci bireylerin toplumda nitelikli bir şekilde artması gerekmektedir. Özellikle girişimciliğin yaygınlaşması yönünde verilen mesleki eğitimlerin ekonomik kalkınmaya yaptığı direk ve dolaylı etkileri son derece önemlidir.

Özet İngilizce :

The concept of entrepreneur-entrepreneurship has an important place because of the majority of businesses, whıch is small and medium-sized businesses, created by entrepreneurs In the European Union economy and our national economy. The role of entrepreneurs in total employment and shares in enterprises is indicators that they are dynamic and gripping power in economy. Contribution to economic development, creating employment opportunities, they are brought to justice, income distribution, gap in the market within the framework of the density of established businesses and those businesses associated with the success that is an indisputable fact. Therefore, entrepreneurial individuals in society should be increased in a qualified manner, particularly widespread in the direction of entrepreneurship to economic development of the vocational training that is extremely important direct and indirect effects.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :