Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 11 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Aile birliğini oluşturan faktörler ve işlevleri

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniv., İktisadi ve İdari Bil. Fak., Kamu Yön. Böl.1
Görüntülenme :
296
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda yerine getirmesi gereken işlevlerden hareketle üzerinde araştırmalar yapılan aile kurumu, toplumsal yapının en önemli öğesi olma özelliğini korumaktadır. Çalışmanın yapılmasındaki amaç, ailenin birey sayısının onun işlevselliğini daha da artıracağı, işlevlerden bağımsız sadece anne-baba-çocuk birlikteliğinin sağlıklı bir aile için yeterli olmadığının göstermektir. Yapısal ve İşlevsel Yaklaşımın varsayımlarından hareketle yapılan bu çalışmada ailenin işlevlerini belirlemek amacıyla geliştirilen Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer verilen işlevlerin ailedeki birey sayısına göre nasıl bir farklılık gösterdiğinin belirlenmesinin yanı sıra işlevlerin birbirleri ile olan ilişkisi de çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmada iki ana varsayım esas alınmıştır. Birinci varsayım ailedeki birey sayısının artmasının işlevlerin yerine getirilmesini olumsuz etkilediğidir. İkinci varsayım ise işlevlerin birbiri ile ilişkili olduğu ve bir işlevin yerine getirilmesinde karşılaşılan güçlüğün diğer işlevi de olumsuz etkilediğidir. 67 aile üzerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmaya ait verilerin istatistik değerlendirmesi sonucu varsayımlarımız doğrulanmış, ailedeki birey sayısının işlevlerin yerine getirilmesine etki ettiği belirlenmiştir Birey sayısının artışına bağlı olarak aksayan işlevlerin başında Davranış Kontrolü ve İletişim İşlevleri gelmektedir. İşlevlerin de birbirleri ile ilişki içinde olduğu, hiçbir işlevin bir diğer işlevden bağımsız olmadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Davranış Kontrolü İşlevi ile Rollerin Yerine Getirilmesi İşlevi arasında pozitif bir korelasyon bulunduğu, birinin artışı ile diğerinin de arttığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The entity of family which has been studied in the last years acting from the point of view of its functions which it is supposed to fulfill keeps being the most important element of the social structure. Therefore, a Family Evaluation Scale, developed to determine the functions of the family has been used in this study which is conducted considering the structural and functional Approach's assumptions. The study determines how the functions covered in the scale vary by the number of family members, and the relationship between each function as well. As a result of the study, it is concluded that the number of the family members effects upon the fulfillment of the functions, and that the functions are in relation with each other, and it is found out that no function is independent from the other.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :