Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ab ülkeleri ve türkiye’nin makro ekonomik göstergeler bakimindan istatistiksel analizi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Sivas1, Erciyes Üniversitesi, İzzet Bayraktar M.Y.O., Kayseri2
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

1957 yılında başlayan Avrupa ülkelerinin ekonomik ve siyasi birlik olma çabalarına 2013 yılı itibariyle bakıldığında oldukça önemli aşamalar kaydedildiği söylenebilir. Bu çalışmada, makro ekonomik göstergeler bakımından 2007-2011 periyodunda AB üyesi ülkeler ile Türkiye’den oluşan yirmi sekiz ülke arasındaki benzerliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Uygulamada kümeleme analizi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre makro ekonomik göstergeler açısından benzerlik gösteren ülkeler aynı zamanda coğrafi konumları itibariyle de benzerlik göstermektedir. Ayrıca 2008 küresel finans krizinin, ülkelerin makro ekonomik benzerlikleri üzerinde bir etkisine, İtalya hariç, rastlanmamıştır.

Özet İngilizce :

It can be said that in consideration of 2013 conditions European countries’ efforts to become an economic and political union which was started in 1957, have made important progress. Aim of this study is to reveal similarities of EU member countries’ include Turkey in terms of macroeconomic indicators in 2007-2011 periods. Empirically, cluster analysis was used. According the results of the study, countries’ which are similar in macroeconomic indicators are also similar in geographic locations. Finally, 2008 global financial crisis has not been affect on countries’ macroeconomic similarities, except Italy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :