Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

6102 sayili türk ticaret kanunu kapsaminda risklerin tespiti ve yönetilmesine ilişkin bağimsiz denetçinin sorumluluğu

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Niğde1
Görüntülenme :
595
DOI :
Özet Türkçe :

Risk yönetimi kavramı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelerle birlikte ticaret hukukumuza ilk kez girmiştir. Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda, tüm halka açık anonim şirketlerde ve bağımsız denetçinin gerekli görmesi halinde halka kapalı şirketlerde riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesi kurulması zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, bu düzenlemeler ile riskin teşhisi ve yönetimine ilişkin iç ve bağımsız denetçinin rolü de genişletilmiştir. Türk Ticaret Kanunu’ndaki bu düzenlemelerin amacı, işletmelerin devamlılığı ve gelişimini teminat altına almak, rekabet gücünü artırmak, kurumsal yönetim uygulamalarını pekiştirmek, risk farkındalığı sağlamak ve risklerin neden olacağı zararları en aza indirmektir. Bu çalışmada ilk olarak risk ve risk yönetimi kavramları incelenmiş, risk yönetiminin önemi, risk yönetim süreci ve bu süreçte yer alan kişi ya da kurumların görevleri ortaya konulmuştur. Daha sonra 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun risk yönetimine ilişkin hükümleri açıklanmış, söz konusu hükümlerin bağımsız denetim kapsamında meydana getirdiği değişiklikler değerlendirilmiştir.

Özet İngilizce :

The concept of risk management first entered commercial law with arrangements in Turkish Commercial Code numbered 6102. In accordance with such arrangements, the commitee of early recognition and management of risk had to be set up in all public corporations and also private companies when independent auditor thinks it necessary. Furthermore, internal and independent auditor’s role regarding recognition and management of risk was extended with these arrangements. The aim of these arrangements in Turkish Commercial Code is to guarantee longevity and development of enterprises, increase competitiveness, strengthen corporate governance appliance, maintain risk awareness and minimise damages that come from risk. In this study the concept of risk and risk management, the importance of risk management, the process of risk management, tasks of person or organizations in this process was firstly analysed. After that, Turkish Commercial Code numbered 6102’s legal provision concerning risk management was explained; changes which such provisions made within the context of independent audit was reviewed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :