“THEY LIVE” FİLMİ ÜZERİNE ANTİKAPİTALİST BİR ÇÖZÜMLEME

Öz John Crpenter, 1948 New York’ta doğdu. Hollywood’un en istikrarlı hikaye anlatıcılarından biri olan yönetmen, kendine has güçlü imgelemiyle, bağımsız bir sinema sanatçısı olmanın yanı sıra yetenekli bir yazar ve bestecidir. Bu çalışmada John Carpenter’ın 1988 tarihli “They Live” filmi konu edilmiştir. Filmin protest yapısı analiz edilerek özellikle 1980’ler Amerika’sına yapılan kapitalizm ve medya eleştirisi semboller üzerinden ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri sonucunda John Carpenter’ın bir zamanlar klişe olarak kullanılan bir sinema dilini, anlatım tekniğini nasıl ters yüz edip o dilin antitezi olarak kullandığı ortaya çıkarılmıştır. They Live, korkudan aksiyona birçok türde film çekmiş olan Carpenter’ın açık ara en politik filmidir. Özellikle 1980’lerdeki Reagan dönemiyle birlikte ivme kazanan kapitalizm ve yeni muhafazakarlık anlayışını iğdiş eder ve bunu medya, reklamlar ve propaganda dilini ters yüz ederek yapar. Anahtar Kelimeler: John Carpenter; They Live; Antikapitalizm; Medya; Sömürü 

Kaynakça

CONRICH, I., Woods, D. (Ed.), (2004), The Cinema of JOHN CARPENTER the technique of terror, Grant, B. K., “Disorder in The Universe: John Carpenter and the Question of Genre”, Wallflower Press, Londra, 2004, s. 16.

FIENNES, S. (Yönetmen). (2012). The Pervert's Guide to Ideology (Film). Spirit Productions: USA/Dublin)

MUIR, J. K., The Films of John Carpenter, McFarland Company, North Carolina, 2000.

ODELLE, C., Le Blanc, M., John Carpenter, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2013. FİLM

Carpenter, J. (Yönetmen). (1988). They Live [Film]. California: Shout Factory