Kirazlıdere (Amasya) Erken Bizans Dönemi Nekropolü

Amasya geçmişten günümüze, Anadolu’yu doğudan-batıya, kuzeyden-güneye bağlayan, ticaret, göç ve savaş yollarının merkezinde bulunan, jeopolitik ve stratejik yönden önemli konuma sahip bir şehirdir. Kirazlıdere Mahallesi ise, Amasya şehir merkezinin kuzeyinde kurulmuş en eski yerleşim alanlarından birisidir. Şehir, Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve Bizans döneminde de Piskoposluk merkezi olarak kullanılmıştır. Şehir merkezinde Amasya Müze Müdürlüğü başkanlığında çeşitli tarihlerde yapılan kurtarma kazılarında; Şamlar, İhsaniye, Kurşunlu, Dere ve Kirazlıdere Mahallelerinde Roma ve Bizans Dönemine ait birçok mezar örneği ortaya çıkarılmıştır (Özdemir ve Doğanbaş, 2011). Erken Bizans Dönemi ile (MS 330-726) tarihlendirilen Kirazlıdere nekropol alanı; dikdörtgen formda, düz kapak taşlarıyla örtülmüş toplam 22 adet mezardan oluşmaktadır. Kirazlıdere nekropol alanında bulunan bu mezarlar 5. yüzyıldan itibaren Amasya’da hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde yaşamış ilk Hristiyanlara aittir. 2014 yılı Kirazlıdere Mahallesi nekropol alanında kurtarma kazısı sonucu ortaya çıkarılan mezarlar, iskeletler ve bu iskeletlere ait özel eşyalar çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler:

Kirazlıdere (Amasya), Nekropol

Kirazlıdere (Amasya) Erken Bizans Dönemi Nekropolü

Amasya geçmişten günümüze, Anadolu’yu doğudan-batıya, kuzeyden-güneye bağlayan, ticaret, göç ve savaş yollarının merkezinde bulunan, jeopolitik ve stratejik yönden önemli konuma sahip bir şehirdir. Kirazlıdere Mahallesi ise, Amasya şehir merkezinin kuzeyinde kurulmuş en eski yerleşim alanlarından birisidir. Şehir, Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve Bizans döneminde de Piskoposluk merkezi olarak kullanılmıştır. Şehir merkezinde Amasya Müze Müdürlüğü başkanlığında çeşitli tarihlerde yapılan kurtarma kazılarında; Şamlar, İhsaniye, Kurşunlu, Dere ve Kirazlıdere Mahallelerinde Roma ve Bizans Dönemine ait birçok mezar örneği ortaya çıkarılmıştır (Özdemir ve Doğanbaş, 2011). Erken Bizans Dönemi ile (MS 330-726) tarihlendirilen Kirazlıdere nekropol alanı; dikdörtgen formda, düz kapak taşlarıyla örtülmüş toplam 22 adet mezardan oluşmaktadır. Kirazlıdere nekropol alanında bulunan bu mezarlar 5. yüzyıldan itibaren Amasya’da hüküm süren Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde yaşamış ilk Hristiyanlara aittir. 2014 yılı Kirazlıdere Mahallesi nekropol alanında kurtarma kazısı sonucu ortaya çıkarılan mezarlar, iskeletler ve bu iskeletlere ait özel eşyalar çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 

Kaynakça

Kyriakakis J., (1974). Byzantine Burial Customs. Care Of The Deceased From Death To Prothesis, Greek Orthodox Thelogical Review, 19: 48-52.

Özdemir C. Ve Doğanbaş M., (2011). Amasya Merkez Şamlar Mahallesi 1079 Ada 10 Parselde Yapılan Kurtarma Kazısı. 19. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, 149-158.

Özgüç T., (1948). Ön Tarihte Anadolu’da Ölü Gömme Adetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. Seri, No:17.

Pekman A., (1970). Eski Çağda Bazı Anadolu Şehirlerinin Tanrı ve Kahraman Ktistesleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Basımevi, İstanbul, 1-48.