David Copperfield’de Karmaşık Efendi-Hizmetkâr İlişkileri: Sınıf Bilinci

Charles Dickens, David Copperfield romanında efendi-hizmetkâr ilişkileri arasındaki davranış farklılıklarını, David Copperfield’ın aile hizmetkârı Clara Peggoty ile olan, Steerforth’un hizmetkârı Littimer ve annesinin yardımcısı olan Rosa Dartle ile olan sorunlu ilişkiler üzerinden betimler. David Copperfield romanında sınıf bilinci, alt sınıftan insanların da duygularının olmasına rağmen üst sınıfa mensup zengin ailelerin içinde değişmez bir biçimde karşımıza çıkar. Bu çalışmada, bu sınıf farklılıklarının üst sınıf ailelerde nasıl yansıtıldığı ortaya konacaktır.

PERPLEXING MASTER-SERVANT RELATIONSHIPS IN DAVID COPPERFIELD: CLASS CONSCIOUSNESS

In David Copperfield, Charles Dickens presents diversities in the treatment of servants: contrary to David Copperfield’s intimate relations with the family servant, Clara Peggotty, he portrays Steerforth’s relationship with his man-servant Littimer and his mother’s companion Rosa Dartle, which is problematic in the sense of master-servant relationships. Class in David Copperfield, represents itself in a fixed manner, in other words, as in Victorian wealthy families’ manner, in spite of lower class people’s potential for feeling, their generosity, affectionate attentiveness for others. In this study, how class differences are represented through characters is going to be scrutinized.