Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet International Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen rehber materyalinde kavram yanılgısını giderme tekniklerine yer verilmesine ilişkin uzman görüşleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
370
DOI :
Özet Türkçe :

Kavram yanılgıları hem mevcut konunun hem de kendisinden sonra öğrenilecek konuların tam olarak anlaşılmamasına neden olur. Yeni öğrenci merkezli programın önerisi olarak kavram yanılgıları tespit edilip giderilmelidir. Öğretmenlere bu yeterliliği kazandırmanın bir yolu da öğretmen kılavuz kitaplarında kavram yanılgısının tespiti ve giderilmesine ilişkin teorik bilgiye ve uygulamalı etkinliklere yer verilmesi olabilir. Böyle bir uygulamanın öğretmenlere ne gibi katkılarının olacağına ilişkin fikir edinmek amacıyla bu çalışma kapsamında 10 uzmanın görüşleri alınmış ve betimlenmiştir. Sonuç olarak; uzmanlar uygulamanın öğretmenin kavram yanılgısı ve tespit yöntemlerini öğrenmesine, kendi öğretim tekniklerini irdeleyerek düzenlemesine ve kavram yanılgılarını giderebilme yetisi kazandırmada etkili olacağını ifade etmişlerdir. Bu nedenle öğretmen kılavuz kitaplarında kavram yanılgısı tespit ve giderme tekniklerine yer verilmesi, kavram yanılgısın temele alan öğretim programlarına öğretmen eğitiminde yer verilmesi ve konuya ilişkin kitapların hazırlanıp öğretmenlerin kullanımına sunulması uzmanlar tarafından önerilmiştir.

Özet İngilizce :

Misconceptions should describe and eliminate as the proposal of the new student centered curriculum. Because they cause to not learn well not only at their main subject but also next subjects to. To gathered this ability to teachers knowledge about misconceptions and techniques to describe an eliminate them should be given at teacher guide book. An order to foreseen that kind of implementation ideas of the 10 experts taken and described about it. As the result it is found that that kind of implementation should result with learning teachers about misconception, describing misconception and eliminating it. And it is thought that teacher should think bout their teaching strategies and should chance it. Therefore knowledge about misconception, techniques to describe and eliminate them should take place at teacher guide books. And it is suggested both researchers and experts that curriculums should improve aiming student teachers and books should improve aiming teacher about misconceptions and techniques to describe and eliminate them.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :