Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Cumhuriyet International Journal of Education

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarının türkçeyle ilgili algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi: atatürk üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı1, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı2, Atatürk
Görüntülenme :
310
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının Türkçeyle ilgili algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören son sınıf 142 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri boşluk doldurmayı gerektiren ve tek sorudan oluşan bir formla toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının metafor geliştirirken farklı bilgi alanlarını kullanabildikleri ve yaratıcı düşünebildikleri anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine related to Turkish perceptions of teacher candidates by means of metaphors. Phenomenology which is a qualitative research method was used in the study. The sample of study consisted of 142 students who study Departments of Turkish Education and Turkish Language and Literature at the Kâzım Karabekir Education Faculty. The data were collected with a form that need to fill the space and consists of only one question. Content analysis technique was used at the analysis of data. As a result of research it was understood that Teacher candidates can use different knowledge areas and they can think creative in period of metaphor development.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :