Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni ilköğretim 6. sınıf matematik ders kitaplarının öğretim programına uygunluğunun incelenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fak. İlköğretim Matematik ABD1
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojide meydana gelen hızlı gelişime rağmen ders kitapları eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada matematik ders kitaplarının 2005 yılında yürürlüğe giren ilköğretim matematik programın genel ilkeleriyle ne derecede uyuştuğunun ve programın genel yaklaşımını ne derecede benimsediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ilk olarak matematik öğretim programların yansıttığı değişimleri özetleyen bir çizelge hazırlanmıştır. Ardından bu programa göre hazırlanmış ve Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde okutulan iki adet 6. sınıf matematik ders kitabı, çalışma kitabı, öğretmen rehber materyali bu çizelge doğrultusunda analiz edilmiş ve farklı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan dört matematik öğretmeni ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda kitapların öğretme-öğrenme sürecinde öğretim programlarının önerdiği yenilikleri yansıtmaya çalıştığı, öğrencilerin becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerin bulunduğu, kitapların öğretmen ve öğrencinin yeni rolleri dikkate alınarak hazırlandığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, geleneksel ölçme araçlarının etkisinde kalmalarına rağmen, kitapların sonuç değerlendirmesinin yanında süreç değerlendirmesine de önem verdiği ve alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanılmaya çalıştığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda ders kitaplarının öğretim programları çerçevesinde ölçme-değerlendirmeyi daha etkili kılacak şekilde düzenlenmesi önerilmiştir.

Özet İngilizce :

Despite the rapid development in technology, textbooks continue being an indispensable part of teaching and learning process. This study is aimed to examine on how much the textbooks are in accordance with the general principles of the curriculum and how much they have adopted the its general approach. For this purpose, two 6th-grade mathematics textbooks -together with the exercise book and teacher‟s source book - taught in the Eastern Black Sea Region were analyzed by preparing a scale summarizing the changes in the curriculum and at the end of 2006-2007 instructional year, semi-structured interviews were conducted with four mathematics teachers working at different elementary schools. At the end of the study it was concluded that the textbooks tried to reflect the changes suggested by curriculum, they contain the activities to develop students‟ skills, textbooks were prepared by taking teacher-student roles into consideration and although the alternative assessment methods were tried during the process of learning-teaching traditional methods were dominant. With the direction of the results, it was recommended that textbooks should arrange for making assessment more effective.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :