Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yazınsal metinlerde anlam oluşturucu bileşenler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi K.K.Eğitim Fakültesi Alm.Dili Eğt.ABD1
Görüntülenme :
364
DOI :
Özet Türkçe :

Yazınsal metinlerde anlamın serüveni çok çok katmanlı, çok bileşenlidir. Böylesi çok katmanlı bir anlamlandırılma sürecinde, okurun bu bileşenleri değerlendirme ve yeniden yorumlamasında, etkin bir iletişim başlatması zorunludur. Yazınsal metinlerin imgelerle örülü dilsel yapısı gereği, okurun belli bir takım nitel bileşenleri de beraberinde etkinleştireceği bilinmektedir. Bu bileşenlerden oluşan anlamın, yeniden türevlenmesi ve üretim sürecinde devinerek boyutlanması doğaldır. Okurun, aktif olarak metinsel bildiriye uygun bir diyalog başlatması gerekir. Bu açıdan metin-okur bileşkesinde anlamlandırma eylemleri, çok bakışlı bir etkileşim süreci başlatarak, okurdan özgün becerileri doğrultusunda yeni doğurgular bekler. Her yazınsal metin, bir sanatsal yaratıdır. Sanatsal yaratılar belli bildirişim süreçleri içeririler. Bu iletilerin çözümlenmeleri, nitelikli okurun devingen ve üretken anlamlandırma becerisiyle gerçekleşir. Anlam da bu sayede süreklilik kazanır. Çağdaş yaklaşımlara göre de, okurun dışında yer alan ve içinde barındırdığı iç ve dış tüm bileşenleri ortak bir payda oluştururlar. Bu payda anlamın üretimine odaklıdır. Okuru, üretken konuma getiren çok açılı metin çözümleme yöntemlerinin, metni ve iletisini kalımlı kılması adına, ona süreklilik kazandırması, okurun çok açılı yorumlama yaklaşımlarına bağlıdır. Bu çalışmada, seçtiğim kimi yazınsal metinlerle sürdürdüğüm örnek değerlendirmelerle, okurun yazınsal metinlerle sürdürdüğüm örnek değerlendirmelerle, okurun yazınsal metinlere yaklaşırken anlamlandırma süreçlerine paralel olarak etkinleştireceği iç ve dış anlam oluştururcu bileşenlerin değişmez rolüne vurgu yapmayı amaçladım.

Özet İngilizce :

The meaning in literary texts is multi-segmentede. In such a multi-layered meaning process, the reader is required to intiate an effective communication while assessing and reinterpreting these components. Because literary texts consist of language construction knitted with images. It is clear that the reader naturally activates some other qualitative components too. It is naturel that meaning derives and gets dimensions dynamically in the production process. The reader should actively initiate a dialogue related to textual manifest. In this sense meaning activities in text-reader interaction, and expects the reader to have authentic skills initiating multi-faceted interaction, and expects the reader to have authentic skills initiating multi-faceted interaction process. Every literary text is an artistic work. They contain a certain connunicative processes. Interpration of these messages is done by qualitative readers through dynamic and productive meaning skills. So the meaning becomes permanent. According to contemporary approaches, all component-external or internal-make a common ground which is out of the reader. This common ground is to focus on production of the meaning. Multi-faceted text analyzing methods which make the text and its message constant depends on the reader'smultifaceted interpretation approaches. Through this study, I intended to stres the unchanging role of components making internal and external meanings, based on examples of literary texts which I chose.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :