Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yaşam kalitesinin sağlık denetim odağı, fiziksel belirti ve özyeterlik algısı açısından incelenmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı fiziksel semptomların, sağlıkla ilişkili denetim odağının ve algılanan sağlık yeterliliğinin sağlık ilişkili yaşam kalitesi alanlarına etki edip etmediğini incelemektir. Çalışmanın örneklemi 229 üniversite öğrencisinden oluşturulmuştur. Araştırmada "WHOQOL-Bref", "Çok Boyutlu Sağlık Denetim Odağı Ölçeği", "Bedensel Rahatsızlık Tarama Ölçeği" ve "Algılanan Sağlık Yeterliliği Ölçeği" kullanılmıştır. Varyans analizi sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin sağlık ilişkili yaşam kaliteleri, fiziksel belirtilerin sıklığı ve algılanan sağlık yeterliliği tarafından etkilenmektedir. Ancak denetim odağı değişkeni, sağlık ilişkili yaşam kalitesi üzerinde anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study was to investigate the effects of physical symptoms, health-related locus of control and perceived health competence on the health-related quality of life domains. Sample for this study consisted of 229 university students. Students completed "WHOQOL-Bref", "Multidimensional Health Locus of Control Scale", "Physical Symptom Checklist", "Perceived Health Competence Scale". Results of variance analyses showed that students health-related quality of life is effected by the frequency physical symptom and the perceived health competence. However, the locus of control was not found as significant variable on health-related quality of life.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :