Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Voltaıre in candıde adlı eserinde soru tümcelerinin işlevsel özellikleri üzerine

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Edebiyat metinlerinde soru tümceleri çeşitli işlevlere sahiptir. Bu çalışmada Voltaire'in Candide adlı eserindeki soruların metinsel işlevleri, kişiler arası iletişim bağlamında taşıdıkları işlevler irdelenmiştir. Soru tümcelerinin edebiyat göstergebilimi açısından taşıdıkları değer tartışılarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır. Eserdeki soru tümceleri işlevlerine göre sınıflandırılmıştır. İşlevler sınıflandırılırken soru tümcelerinin metin bağlamında oynadıkları rol, okuyucu ile yazar arasında ilişki gibi ölçütler dikkate alınmıştır. İşlevlerin sınıflandırılması ve değerlendirilmesi aşamasında Jakobson'un iletişim şeması temel alınarak hangi soru tümcesinde hangi işlev yada işlevlerin bulunduğu araştırılmıştır. Çalışmada Candide'in Türkçe çevirisinde geçen yüz yetmişin üzerindeki sorudan rasgele bir seçim yapılarak İletişim şeması temelli dilin işlevlerine uygunlukları irdelenmiştir. Açık ve kapalı soru tipleri şeklinde sınıflandırılan soruların metnin geneli itibariyle işlevlerinin anlaşılması açısından kimi zaman cevapları ile birlikte alıntılanmıştır. Çalışma Candide'in Fehmi Baldaş tarafından yapılan çevirisi esas alınarak hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Questions have always been an important tool to learn some information. But in some case the interrogative sentences has other functions than to learn some information. In this article the questions sentences in Candide has been studied in interpersonal communication. The interreogatif sentences has been studied according to the six functions of language of Jakobson's well-known communication model. The aim of this studiy is making a comparaison of functions in Candide interrogatif sentences. Approximately 170 question sentences observed in Candide are classed according their functions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :