Yıl 2018, Sayı : 38 Sayfalar 45 - 60 2018-06-30
GELENEKSEL MEDYADA TEMSİL SORUNU: ALTERNATİF BİR MECRA OLARAK YENİ MEDYA
Hıdır Polat
19 261

Öz Çalışmanın amacı geleneksel medyada bir temsil problemi olduğunu ortaya koyarak, yeni medyanın alternatif bir mecra olarak kullanılabileceğine dikkat çekmektir. Çalışma içerisinde herhangi bir din, dil, ırk ve kültür ele alınmamıştır. Stuart Hall tarafından ortaya atılan “temsil kuramı”ndan hareketle bireylerin ya da toplulukların geleneksel medyada temsil edilme durumları üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Araştırma neticesinde geleneksel medyanın bir temsil problemi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Yeni medya, Geleneksel medya
Abbas, T. (2004). “Media Capital and the Representation of South Asian Muslims in the British Press: An Ideological Analysis. Journal of Muslim Minority Affairs, 21 (2), s. 245-257.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018


Makalenin Yazarları
Hıdır Polat