Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effect of input enhancement in elt

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü1
Görüntülenme :
491
DOI :
Özet Türkçe :

Since the 1990s, the revival of grammar instruction has been observed in the field of foreign/second language (here after L2) teaching/learning. Recent studies have been conducted to examine the effect of form-focused instruction in ELT classrooms. One of the form-focused instructions which has been proposed by Sharwood-Smith (1994), called Input enhancement Method (consciousness-raising) highlights specific target features in class to highlight parametric differences between L1 and L2. Some of the studies are conducted to see whether input enhancement would work in ELT classes show that such techniques may result in noticing, attention and awareness of L2 learners. In this respect our study tries to find out the answers to the following questions: -Do the Input Enhancement techniques help the L2 learner in overcoming the learning difficulty stemming from the parametric clash as far as the Binding Principle A, in which an anaphor's binding domain varies in Turkish and English, is concerned? If so, how can we observe such an effect? This experimental study comprised a treatment group and a control group chosen by cluster sampling from Çukurova University. The posttest analysis indicated that there was a statistically difference between our control and the experimental groups. Basically, the experimental group's scores were significantly higher than the control group. In other words, the subjects in the input enhancement group could overcome the learning difficulty stemming from the parametric clash concerning Binding Principle A. The delayed posttest revealed that the experimental group could keep the targeted forms in their long term memory.

Özet İngilizce :

1990lı yıllardan itibaren yabancı dil öğretiminde gramer anlatımı üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan son çalışmalar, İngiliz öğretimi yapılan sınıflarda gramer öğretiminin etkisini araştırmaktadır. Bu çalışmalardan bir tanesi Sharwood-Smith tarafından bilinç uyandırma metodu olarak adlandırılmıştır ve bu metod anadil ve ikinci dil arasındaki dilbilgisel farklılıkların sınıf ortamındaki işlenişine dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, bu anılan metodun ve benzerlerinin yabancı/ikinci dil öğrenimine katkısını araştırmaktadır. İşte bu çalışmada aşağıda verilen şu sorulara yanıt aramaktadır: -Bilinç uyandırma metodu, İngilizce öğrenen Türk öğrencilere, Bağlama Kuramını içerisinde yer alan A İlkesi konusunda anadilden kaynaklanan dilbilgisel farklılıkları gidermede etkili olabilmekte midir? Bu çalışmada araştırma sorularına deneysel desen içerisinde yanıt aranmaktadır. Çalışma, deneysel ve kontrol olmak üzere iki grup içermektedir. Bu gruplar Çukurova Üniversitenin İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında küme sınıflandırma yöntemiyle oluşturulmuştur. Uygulama döneminin ardından iki grubun performansı, uygulama öncesi ve sonrası verilen testlerin yanıtları doğrultusunda incelenmiştir. Temelinde, deneysel grubun kontrol grubunu istatiksel bakımdan farklı olarak aştığı gözlemlenmiştir. Diğer bir deyişle, deney grubundaki öğrenciler, Bağlama Kuramını anlama aşamasında anadilden kaynaklanan dilbilgisel çatışmaların üstesinde gelebildiğini göstermiştir. 6 ay sonrasında uygulanan ertelenmiş testte ise, deneysel grubun öğrenilen gramer konusunu uzun süreli belleklerinde saklayabildiğini göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :