Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf yönetimine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri

Yazar kurumları :
Atatürk üniversitesi, K.K. Eğitim Fakültesi, Biyoloji A.B.D.1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı; öğretmen adaylarının Sınıf Yönetimine yönelik görüşlerini çeşitli faktörlere göre belirlemektir. Çalışma Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi‟nde öğrenim gören 150 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Veriler 32 maddeyi içeren bir ölçek ile toplanmıştır. Öğretmen adaylarının genel olarak sınıf yönetimine karşı pozitif görüşlerini olduğunu, kendilerine güvendiklerini ve sınıf yönetimi derslerinin yeterli teorik bilgiyi verdiği ancak sınıf yönetimi dersinin uygulama yönünden yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca; öğretmen adaylarının bu derslere yönelik tutumlarının, cinsiyetlerine göre değişmezken, öğrenim gördükleri branşa göre değiştiği sonucu görülmüştür.

Özet İngilizce :

This study‟ aim is determined views of student teachers, about "classroom management" according to different factors. The study was applied 150 student teachers in education faculty. Data was collected with a scale that has 32 items. Results of study show that student teachers have positive view and self-confidence about "classroom management" and they think that "classroom management" lesson supply sufficiently teoric knowledge but not supply application. While views of student teachers didn‟t changed according to their gender, views of they changed according to their teaching department.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :