Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütsel gelişim aracıları olarak toplam kalite yönetimi ile stratejik yönetim ve planlama yaklaşımları

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi Ekonomisi ve Planlaması Anabilim Dalı1, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü2, Yüz
Görüntülenme :
697
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzün modern yönetim yaklaşımlarından olan Toplam Kalite Yönetimi (TKY), 1950'lerden sonra ortaya çıkmış ve yönetim literatüründe yerini almıştır. Liderlik, değişim ve yenilik, sürekli gelişim, müşteri odaklılık, katılmalı yönetim, sıfır hata ve kalite çemberlerinden oluşan TKY, örgüt sistematiğinde büyük paradigma değişimlerini gerektiren bir örgüt geliştirme aracısıdır. Odak noktası müşteri olan TKY'nin örgüte yerleşme süreci 5-10 yıl arasında değişirken; dönüşüm sürecinin başarısı ise çalışanların yönetim sürecine katılması ve üst yönetimin sürekli ve kararlı desteğine bağlıdır. Diğer bir örgüt geliştirme aracısı olan stratejik planlama ise, örgütün çevredeki şartlar doğrultusunda kendisini sürekli yenileme çabası olarak görülebilir. Stratejik planlama, amaç koyma–geliştirme, çevresel analiz, strateji geliştirme, strateji değerlendirme, stratejiyi uygulama ve stratejik kontrol, unsurlarında oluşmaktadır. Takım kurma, gruplararası ilişkilerin yönetimi ve problem çözme gibi teknikler, örgüt içerisinde kullanılan stratejik planlama tekniklerdir. Bu çalışmada TKY ve stratejik planlama, örgüt geliştirme bağlamında incelenmiş, bu yaklaşımların uygulanma süreçleri tartışılmış ve uygulamada karşılaşılan zorluklara değinilmiştir.

Özet İngilizce :

Total Quality Management (TQM) is one of the modern management approaches which has emerged in 1950s and has taken its place in the management literature. As an organizational development intervention TQM, which require crucial paradigm change in systematic of organization, includes; leadership, change and innovation, continuous improvement, focusing to customers, participation to management, zero mistake and quality circles. TQM focuses on customers and its establishment in an organization takes between 5-10 years; and success rate of organizational transformation depends on participation of employees to management and support and determination of top management. Strategic planning which is another organizational development intervention can be seen adaptation of organization to the environment. Components of the strategic planning are defining and improving objectives, analysis of environment, developing strategy, evaluating strategy, application of strategy and strategic control. Team formation, intergroup relationship management and problem solving are strategic planning techniques which might be used in the organization. In this study TQM and strategic planning were examined in the context of organizational development; application processes of these approaches have been discussed and the difficulties experienced during application processes were mentioned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :