Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okulöncesi öğretmenlerinin matematik vematematik öğretimine ilişkin algı ve tutumları

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
413
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin matematiğe ve matematik öğretimine ilişkin tutum ve algılarını belirlemektir. Bu amaçla Adana ilinde yer alan devlet ve özel okulöncesi kurumlarında görev yapan 81 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırma da veri toplama aracı olarak anket formu ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu çalışmanın bulguları okul öce si öğretmenlerinin pek çoğunun geçmiş yaşantılarında özellilkle ortaöğretim döneminde matematiğe ilişkin olumsuz tutumlar geliştirdiler ini, ancak bu olumsuz tutumların şu anki matematik öğretimi yaşantılarını olumsuz etkilemediğini belirttiklerini göstermiştir. Öğretmenlerin çoğu matematik kavramlarını sayılar ve şekiller olarak belirtmişlerdir. Öğretmenler bu kavramları öğrencilerine o yaş grubuna uygun olduğunu düşündükleri oyunları kullanma, somut materyal kullanarak etkinlikler düzenleme gibi öğretim etkinliklerini kullanarak kendilerini daha rahat hissettiklerini dile getirmişlerdir. Öğrencilerinin matematiği eğlenceli bulduğunu düşünen bu öğretmenler etkinliklerinde matematiği kullanmaktan hoşlandıklarını da vurgulamışlardır. Öğretmenler öğrencilerinin matematik kavramlarını öğrenip öğrenmediklerini tekarcuiar ve gözlemler yaparak değerlendirdiklerini ancak bunu sistematik olarak yapamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler kendi eğitimlerini okulöncesi matematik öğretimi için yeterli bulmadıklarını da belirtmişlerdir.

Özet İngilizce :

The aim of this study was determine preschool teachers attitudes and perceptions towards mathematics and teaching mathematics. For this purpose, 81 preschool teachers from state and private schools in Adana province were reached. Questionnaire and semi-structured interviews were the data collection tools for this research. Findings were indicating that most of the preschool teachers had negative attitudes towards math in the past especially in their secondary school period however they indicated that this negative attitudes had not affect their teaching math in their classroom. When we asked teachers' perception towards math concepts, numbers and geometric shapes were the most common math concepts for them. They also stated that they felt more comfortable when they were teaching math with games, concrete materials and conducting some activities about math in their classroom. The teachers indicated that math was entertaining for their students and they also liked to use math activities in their classroom. Our sample indicated that they were using repetition and observation in order to evaluate whether their student learn the math concepts yet they indicated that they could not make systematic evaluation. Furthermore the teachers stated that their preschool teacher training were not sufficient for teaching math for preschool.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :