Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yaşam kalitesi: tanımı, değişkenleri ve ölçülmesi

Yazar kurumları :
Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

Okul yaşam kalitesi, genel iyi olma halinin göstergelerinden biri olarak kabul edilmekte ve çocukların okul yaşamıyla bütünleşmelerinden kaynaklanan bir iyi olma hali olarak ele alınmaktadır. Çocukların uzun yıllarını okulda geçirdikleri göz önüne alındığında, okul yaşam kalitesinin taşıdığı önem açıkça görülebilmektedir. Çocukların gelecekteki sosyal yaşamlarına bir hazırlık olarak da vurgulanan pozitif okul yaşantıları, eğitimci ve araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmektedir. Araştırmalar okul tatmininin, çocukların okulu ve eğitimsel değerleri kabul etmelerinde ve akademik başarı motivasyonlarında olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Öte yandan, okul tatminsizliğinin davranışsal problemlerle ve düşük başarıyla pozitif ilişki gösterdiği, ayrıca okula yabancılaşma gibi sonuçlara da yol açtığı şeklinde bulgular elde edilmiştir. Diğer ülkelerde çok sık ele alınmış olmakla birlikte, Türkiye'de okul yaşam kalitesini bir bütün olarak irdeleyen yeterli sayıda araştırmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışmada alanycizmdaki açıklamalar doğrultusunda, okul yaşam kalitesi kavramının tanımlanması, okul ortamlarındaki değişkenlerinin ve ölçülmesinde kullanılan araçların tanıtılması amaçlanmıştır. Okul yaşam kalitesinin bir bütün olarak ölçülmesinde kullanılan araçların yanısıra, sınıf ortamının kalitesinin değerlendirilmesine yönelik olarak geliştirilen araçlar da tanıtılmıştır.

Özet İngilizce :

The quality of school life has been considered as an indicator of general well-being and it has been held as a well-being situation which has derived from children's integration with school life. The fact that children spend their years at school, it can be clearly seen how the quality of school life is an important issue. Pupils' positive school experiences, which have been emphasized as a preparation for their future social life are matters of considerable interest for educators and researchers. Research shows that, school satisfaction has positive effects on children's acceptance of the school and its educational values and on their motivations of academic achievement. On the other hand, there are evidences that, school dissatisfaction has a positive correlation with behavioral disorders and with low academic achievement and it leads to results such as students' alienation of school. Although it has been examined frequently in the other countries, in Turkey, there are very few studies which investigated the topic of quality of school life as a whole. The purpose of this study is to define the concept of quality of school life, to introduce it's variables in the school settings and to introduce the measurements of quality of school life in the light of literature. Besides of instruments which were used in measurement of quality of school life as a whole, instruments which were developed to evaluate the classroom environment quality have been investigated.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :