Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul ve öğrenci güvenliği: kavramsal bir çözümleme

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
391
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda tüm gelişmiş toplumlar için okulların güvenliği önemli bir sorun hâline gelmeye başlamış ve bu konudaki duyarlılık giderek artmıştır. Okullar gün geçtikçe daha güvensiz ortamlar hâline gelmekte ya da insanlar böyle algılamaktadır. Okulların güvenli mekânlar hâline getirilmeleri için, bu konunun gündemde tutulması ve buna ilişkin akademik çalışma ve değerlendirmelerin yapılması önemli ve gereklidir.Bu çalışmanın amacı, okul ve öğrenci güvenliği konusunda kavramsal bir çözümleme yapmaktır. Bu amaca ulaşmak için çalışmada; okul güvenliği kavramı ve güvenli okulun nitelikleri tartışılmış, okul güvenliğinin sorun alanları olarak şiddet; okul ortamı (mekan) ve araç-gereç kullanımı ile ilgili sorunlar; doğal afet, yangın ve kazalardan kaynaklanan sorunlar ve bu bağlamda güvenli okulun yaratılması için alınabilecek önlemler betimlenmiştir.

Özet İngilizce :

In recent years school safety becomes an important problem and sensitiveness to this subject raises in all developed countries. Day by day schools turn into unsafe places or it is perceived as. In oreder to keep schools safe, it is important and necessary to do some study and evaluation. The aim of this study is to make a conceptional analysis about school and student safety. To reach this aim in this study: school safety and the quality of it are discussed, violence as a problem of school safety; problems about school itself and using materials; problems about natural disasters, fire and accidents and precautions should be taken to create a safe school.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :