Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi çocuklarına yönelik sosyal çalışma alanında tarih ve coğrafya eğitimi

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı 1
Görüntülenme :
751
DOI :
Özet Türkçe :

Coğrafya ve tarih konularının okul öncesindeki çocukların ilgi alanına girmediğine ilişkin yaygın bir görüş bulunmaktadır. Ancak çocukların günlük hayattaki birçok deneyiminin doğrudan coğrafya ve tarih ile ilişkilendirilebileceği düşünülmelidir. Çocukların günlük oyunları ve deneyimleri tarih ve coğrafya ile ilgili bilgilerinin temelini oluşturur. Bebeklik yaşlarından itibaren çocukların ilgilerinin odak noktası olan öyküler, masallar, alan gezileri, farklı tat, ses (müzik), dokularla ilgili yapılan deneyler, farklı zamanların, farklı mekanların bilgilerini keşfetmelerine yardımcı olur. Okul öncesi dönemdeki çocukların coğrafya ile ilgili bilgi ve deneyimleri "konum, yön, yer, insan çevre etkileşimi, hareket ve yöre (bölge) temaları üzerinde odaklanmaktadır. Tarih ise, bir geçmiş olduğunun farkına varmayla ilgilidir. Şimdi ve önce, çocuğun yaşadığı şehir ya da bölgenin tarihi, farklı kültürlerdeki insanların tarihi, fen ve teknoloji alanındaki keşifler, tarihteki ünlü insanlar, biyografiler, teknoloji, aile tarihsel anlamlar ifade eden önemli temalardır, bir başka deyişle tarihin ilgi alanlarıdır. Tarih ve coğrafya sosyal bilimlerin birbirini tamamlayan iki önemli alanıdır. Tarih ve coğrafya programı sayesinde zaman ve mekanın değişkenleri tekrar tekrar vurgulanır. Çocuklar coğrafya ve tarihle ilgili etkinlikler sayesinde; olayların ve yerlerin zaman karşısında birbirlerini nasıl etkilediğini, insanların kendi çevrelerini geçmişin farklı dönemlerinde nasıl etkiledikleri ya da çevrelerinden nasıl etkilendiklerini anlayabilirler. Bu çalışmada okul öncesinde tarih ve coğrafya eğitiminin önemi ve etkinlik örnekleri üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Young children's daily plays and experiences form their knowledge about history and geography. Since their early childhood stories, tales, trips that their focus on interests help them to discover different taste, sound, tissue. Geography is a way of understanding, observing and thinking about the world. Children in preschool period focus their experiences on location, place,human and environment relationships, movement and region. Thanks to the history activities child realizes alteration in his personel development and comrehends the chronological order between events and life habits of the people living in different times.The important themes meaning the historical senses are now and past, the history of region or city that child lives, discoveries in science and technology areas, famous people in history. History and geography is two important ways that complete social sciences each others. Thanks to programs of history and geography the varieties of time and place usually emphasizes. In this study it will be presented important of geography and history education in preschool period, and its practices.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :