Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul-aile işbirliği sürecine ilişkin veli ve öğretmen görüşleri üzerine nitel bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, okul-aile işbirliği sürecine ilişkin veli ve öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, çocukları ilköğretim ikinci kademe düzeyinde eğitim gören 25 veli ve 25 ilköğretim okulu ikinci kademe öğretmeni olmak üzere 50 katılımcı ile standartlaştırılmış görüşmeler yapılmıştır. Katılımcıların seçiminde ölçüt örnekleme yöntemi ve basit seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizi tekniği ve nitel verilerin sayısallaştırılması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, okul-aile işbirliği sürecindeki eksiklikler ve geliştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda öğretmen ve veli görüşlerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak, öğretmen ve velilerin işbirliği konusunda ortak değer ve fikirleri paylaşmasını sağlayıcı etkinliklerin düzenlenmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this research is to determine the opinions of parent and teacher regarding the parent-teacher collaboration process. For this purpose, standardized interviews were done with 50 participants that are 25 secondary school teachers and 25 parents whose children are studying at secondary school. While selecting participants, criterion sampling method and random sampling method were used in this study. In the analyzing of the data provided, content analysis technique and numerical analysis of the qualitative data method were used. At the end of the research, differences in the opinions of teachers and parents are determined about the things that must be done for the lacks of teacher-parent association process and how to improve it. According to the findings of the research, it is suggested that teachers and parents should be provided with activities to share common values and ideas about collaboration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :