Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri mersin ilinde karşılaştırmalı bir inceleme

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
628
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin mesleki tükenmişlik ve mesleki tükenmişliğin alt boyutları olan duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusu düzeylerinin demografik özelliklerle olan ilişkisini açıklamaktır. Bu amaçla Mersin il merkezinde görev yapmakta olan 228 (121 devlet, 107 dershane) öğretmene ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Maslach Tükenmişlik Anketi Türkçe'ye çevrilerek kullanılmıştır. Analiz sonucunda, cinsiyet, çalışılan kurum türü ve yaşa göre mesleki tükenmişliğin anlamlı ölçüde farklılaştığı tespit edilmiştir. Ayrıca erkeklerin kadınlara göre daha çok duyarsızlaşma yaşadıkları ve devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin özel dershanelerde çalışan öğretmenlere göre kişisel başarı duygularının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Duygusal tükenmişlik alt boyutunda ise bu demografik faktörlerin .05 önem derecesinde etkili olmadığı saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to examine the burn-out incident and its dimensions among high school teachers in public and private schools. Specifically, we intent to compare teachers in public high schools and those employed in private college preparatory course teachers on the basis of demographic variables such as gender, age, experience etc. The sample of teachers from Mersin province (228) provided data for the study. To measure burnout level of teachers in the sample we used Maslach's Burnout measurement scale. ANOVA results indicated that there were statistically significant differences between groups in terms of gender, school type and age of respondents.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :