Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen, öğrenci ve velilerin bakış açılarına göre problem davranışların meydana gelme sıklığı, önem derecesi (ciddilik) ve nedenleri

Yazar kurumları :
ÇÜ. Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
691
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, problem davranışlar hakkında öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerini aynı okulda inceleyen nitel/durumsal bir çalışmadır. Verilerin toplanmasında yöntem ve veri üçgenlemesi birlikte kullanılmıştır. Araştırma verileri üç farklı kaynaktan (öğretmen, öğrenci ve veli), nitel veri toplama tekniklerinden eleştirel olay, gözlem, görüşme ve nicel veri toplama yöntemlerinden kişisel bilgi formları ve anket kullanılarak elde edilmiştir. Öğretmenlerden biri kadın, dördü erkektir. Beş öğretmenin üçü 4. sınıf, ikisi 5. sınıf öğretmenidir. Öğrencilerin 75' i kız, 97' si erkektir, 4 ve 5. sınıfa devam eden öğrencilerdir. Yirmi öğrenci velisinin ise tamamı kadındır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir. Öğretmenler, davranışın sınıf içinde gözlenme sıklığını öğrenci ve velilere daha yüksek algılamışlardır. Sınıf gözlemlerine göre, problem davranışların gözlenme sıklığı öğretmen ve öğrenci algılamalarından daha yüksek olmuştur. Veliler, istenmeyen davranışları öğretmen ve öğrencilere göre "en ciddi" algılayan grup olmuştur. Araştırmaya katılan gruplar problem davranışların nedenlerini öncelikle dışsal faktörlere bağlamış ve başkalarını suçlama yönünde tutum sergilemişlerdir.

Özet İngilizce :

This study is a descriptive/case study investigating the perspectives of teachers, students and parents on students' classroom misbehaviors. The participant school is a low-status suburban primary school. The data was collected on the basis of a triangulation among the methods and the data. The data was obtained by different techniques such as critical incident, observation, interviews, personal information forms, and questionnaires, which were conducted on teachers, students, and parents. One of the participant teachers was female and four of them were male. Three teachers were teaching fourth grade and two teachers were teaching fifth grade. The participant students consisted of 75 girls and 97 boys (fourth grade and fifth grade). The parents representing 20 students were just mothers. The results can be summarized as in the following; the teachers' perceptions of the frequency of observation of the behavior in the classroom was higher compared to the participant students and their parents. According to the classroom observations, the frequency of observation of the problematic behavior was higher than the perceptions of the students and the teachers. The teachers were the participant group who consider the misbehavior most important compared to the other participants. The participant groups connected the reasons of misbehaviors to external factors and they showed an attitude putting the blame on the others rather than themselves.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :