Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Le traitement de l’infinitif en français et en turc

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi GEF Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
285
DOI :
Özet Türkçe :

This article aims at reviewing and comparing the use of infinitive in two distinct langugages, Turkish and French; one from the Ural-Altaic and the other from Latin families. It is stated that in both langugages the infinitives are in the verb category with respect to their origins but tend to move to the noun category. In the French syntax, infinitives are shown to have the same functionality as the nouns but cannot have singular, plural, masculine or feminine forms. In contrast, in Turkish, infinitive can have plural suffixes and may be used in five cases of the noun, and even can be used as adjective under certain conditions. It is concluded that in these two languages from two distinct families, the use of infinitive exhibits significant differences.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, biri Ural-Altay, diğeri Latin dil ailesinden gelen Türkçede ve Fransızcada mastarların kullanımı karşılaştırılıyor. Her iki dilde de, mastarların köken olarak fiil kategorisinde yer aldığı, ancak genellikle isim kategorisine kaydığı belirtiliyor. Fransızca cümle yapısında, mastarın isimle aynı işleve sahip olduğu, ancak isim gibi tekil, çoğul, eril, dişil biçimlerini alamayacağı vurgulanıyor. Buna karşılık Türkçede mastarın isim gibi çoğul eki alabileceği, ismin beş halinde kullanılabileceği, hatta bazı durumlarda sıfat yerine geçebileceği saptanıyor. İki farklı aileden gelen bu iki dil arasında, mastarların kullanımı bakımından belirgin farklar olduğu sonucuna varılıyor.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :