Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

L étude socıolınguıstıque de quelques neologıes dans le vocabulaıre turc

Yazar kurumları :
ME.Ü. Fen-Ed. Fak. Çeviri Bölümü1
Görüntülenme :
367
DOI :
Özet Türkçe :

Dans ce travail qui est l'étude des néologismes en turc du point de vue sociolinguistique, les néologismes dépouillés dans le multimedias durant l'année 1999-2002, sont analysés par leur fonctionnement afin d'expliquer l'émergence de nouveaux sens en fonction du système linguistique en correlant les hypothèses élaborées à des nécessités extralinguistiques. Une étude sociolinguistique procède à une analyse extralinguistique puis linguistique des phénomènes néologiques rencontrés. Les néologismes sont repérés dans l'usage de la langue turque pour pouvoir montrer leur domaine d'utilisation dans des divers groupes sociaux.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma türkçe'nin söz varlığında yaşanan değişimi ve aynı süreçte ortaya çıkan dilsel birimleri 1999-2002 yılını kapsayan süreç içerisinde henüz sözlükte madde başı olmamış yeni ögeleri toplumdilbilimsel açıdan incelemeyi amaçlamaktadır. Dilsel olgularla toplumsal olgular arasındaki ilişkileri, bunların birbirleriyle etkileşimi ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca yeni oluşturulan her sözcüğün, belli bir sözcüksel alana katılarak bu alanda yer alan öteki sözcüklerin değerlerini yeniden belirlemesi, sözcüksel değerbilimsel düzeyin çözümleme örneğimizde yer almasını gerekli kılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :