Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Komşu bağlamında üç kısa hikâyede uzamın rolü

Yazar kurumları :
Ondokuz Mayıs Üniv. Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
360
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalede 20. yüzyıl Alman, Avusturya ve İsviçre edebiyatlarındaki önemli yazarlar Peter Bichsel'in 'Katlar' Ilse Aichinger'in 'Pencere Oyunu' ve Milo Dor'un ' Komşular' adlı kısa hikâyelerinde komşu bağlamında uzamın rolü incelenmiştir. İlk iki anlatıda evler, hızlı sosyal değişimler sonucunda konutlara dönüşmüş ve içindekilere sadece barınak olmaya başlamıştır. Bunun sonucunda da iletişimsizlik ve yabancılaşma komşuların 'ötekiler' olarak tanınmasına neden olmuştur. Milo Dor'un kısa hikâyesinde ise ev korunak olmuş, ancak içindekini, baskıcı düşüncelerin esiri, çevredeki komşuların zorlamalarından kurtaramamıştır. Farklı düşünen 'komşular' içeridekini ötekileştirmiştir. Evlerin konut, komşuların öteki olmasını belirleyen uzam anlatılarda dramatik gerilimi sağlayarak kişilerin duygu ve düşüncelerinin anlaşılmasına yardımcı olmuştur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this article,the role of category of the important writers of German, Austria and Switzerland literature in the 20 th century in three short stories-Peter Bichsel's 'Storeys', İlse Aichinger's 'The Windows Game' and Milo Dor's' Neighbors'- had been researched. In the first two narrations, residence converte into houses as a result of rapid social changes and they had become only shelters for the insiders. So, lack of communication and alineation had caused the neighbors known as ' the others'. In the short story of Milo Dor, residence had become a shelter,but the house hadn't protected the inners from the pressures of the neighbors who were the slaves of the pressuring thought. Neighbors who had diff erent thoughts had affected the others. Place that determines residences as 'houses' and the neighbors as 'the others' had been helpful to understand the senses and thoughts of people by the help of the dramatic tension in the narratives.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :