Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kafkas psychische welt und deren wirkung in seınen erzahlungen: der jäger gracchus, eın landarzt und auf der galerıe

Yazar kurumları :
İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu1
Görüntülenme :
457
DOI :
Özet Türkçe :

Bu incelemenin amacı, Franz Kafka 'nın özgün yaşamının ve duygusal dünyasının yukarıda adı geçen anlatılarına ne denli yansıdığını araştırmak ve onları belirlemeye yardımcı olmaktır. Aşkın Yazın Eleştirisi (Werktranszendent) yöntemi ile yapılan bu incelemede yazarın yaşantısı, mektupları ve günlükleri araştırılmış ve onun dünya görüşünün ve ruh halinin anlatılardaki izlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Daha çocukluğunda, Darwin ve Haeckels'in ''Dünyanın Sırrı" üzerine yazmış oldukları yazıları okuyan Kafka, kırkbir yıl gibi çok kısa süren yaşamı boyunca çevresindeki olayları her zaman eleştirmiş ve bunları gerek tuttuğu günlüklerinde ve gerekse kızkardeşlerine ve arkadaşlarına yazdığı mektuplarda dile getirmiştir. Babasının otoritesi, okullardaki eğitimi, dini eğitimi ve çevresi, arkadaşlıkları ve aşkları onun kendine özgü ilginç bir yazar olmasına neden olmuştur. Kafka *nm oldukça hassas ve kırılgan bir kişiliği vardır. Bu aşırı duyarlılığı nedeniyle yaşamı boyunca hiçbir şeyle iç huzuru bulamamıştır. Bu üç anlatı, şifreler ve sembollerle örülmüş, gizemli ve bazen de tuhaf, kendine özgü, masalımsı, ama bir yazın türü olarak masal tanımına uymayan anlatılardır. Anlatıların bir ana fikri yoktur, sonları açıktır. Kafka, anlatılarında yabancılaşma tekniği (Verfremdung) kullanmış ve bu suretle okurun, anlatının akışından uzaklaşarak düşünmesini ve yorum yapmasını sağlamıştır. Kafka yapıtlarının okuru sarsmasını ve incitmesini istemiştir. Anlatılarında en çok kullandığı semboller yara (W\\\\\\\\ınde) ve pençerç (Fenster) dir. En çok kullandığı motifin ise ölüme özlem (Sehnsucht nach dem Sterben) olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, Kafka'nın inişli çıkışlı duygusal dünyasının ve iç huzursuzluğunun anlatılarına da yansıdığı görülmüştür, lUt anlatılar, onun gerçek dünyasının adeta bir izdüşümüdür. Kafka hakkında sayısız yazılar ve yorumlar vardır ve birçok yazar ve araştırmacı bu şifreleri ve sembolleri çözmeye çalışmış ve çalışmaktadır. Kafka 'nın yapıtları güncelliğini korumaktadır ve onların incelenmesi yazın araştırmalarına yeni görüşler kazandıracaktır.

Özet İngilizce :

The purpose of this article is to investigate and identify the effects of Franz Kafka's personal life and emotional world as they are reflected in these three stories. Using the extratextual method, this literary analysis aims to research the author's lite, letters, and journals and to identify his worldview and the reflection of his psychological state in his narratives. Even as a youth, Kafka studied Charles Darwin's philosophy and Haeckel's writings on the "Riddle of the Universe". In, the forty-one short years of his life, Kafka viewed the events around him through a tireless critical perspective, and stated his views both in his diaries and also in his correspondence with his sisters and friends. His authoritative father, his school education, his religious up-bringing, his community, his friendhips and his relatinships - all forged him into a unique and intriguing author. Kafka was a highly sensitive and fragile person. His extreme sensitivity prevented him from attaining inner peace throughout his life. These three narratives are intervowen with codes and symbols; sometimes mysterious and even odd, unique, and mythical, however, as a literary genre they cannot be characterized as fairy tales. The narratives are open-ended, and do not have a main plot. The narratives utilize the estrangement technique (Verfremdung) in which the reader is drawn away from the flow of the narrative to consider and interpret the story. Kafka wanted his writings to bite and hurt the reader. The common symbols are the "wound" (Wunde) and the "window" (Fenster), and his central motive seemed to be "longing for death" (Sehnsucht nach dem Sterben). Kafka's turbulent emotional world and tormented psyche are reflected in his writings. These works are virtual reflections of his real life. There are countless articles and critiques written on Kafka, and many authors and researchers still continue to venture to unlock the secrets of his symbols and riddles. His works maintain their relevance even today, and their analysis will provide new insight to the body of literary criticism.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :