Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Internet pour l’approche communicative?

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fransız Dili Eğitimi A.B.D.1
Görüntülenme :
640
DOI :
Özet Türkçe :

L‟approche communicative est une méthodologie qui depuis les années 70 a suscité un réel renouvellement dans le domaine de la didactique des langues et son avènement réside particulièrement dans ses caractéristiques telles l‟acquisition d‟une compétence de communication, le centrage sur l‟apprenant, l‟usage de documents authentiques, la motivation de l‟apprenant… Contrairement aux méthodologies précédentes qui ont eu, elles, recours aux technologies existantes, l‟approche communicative s‟est vue se greffer à elle, à partir des années 80, un outil technologique innovant : l‟ordinateur. Aujourd‟hui, ordinateur signifiant également Internet, notre étude a eu pour objectif de comprendre si l‟usage d‟Internet pour l‟enseignement/apprentissage des langues étrangères répond bien aux caractéristiques de l‟approche communicative privilégiée dans les classes de langue.

Özet İngilizce :

70‟li yıllarda iletişimsel yöntemin doğuşu yabancı dil öğretimi alanında büyük bir yeniliğe olanak vermiş ve bu yeniliğin sebebi söz konusu yöntemin iletişim becerisi kazanımı, öğrenci merkezli olması, özgün dokümanlar kullanımı, öğrencinin güdülenmesi gibi özellikleri barındırdığından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, var olan teknolojik araçlara yönelen diğer dil öğretim yöntemleri aksine, bu defa bilgisayar iletişimsel yönteme yönelmiştir. Ancak, günümüzde bilgisayar İnternet anlamına geldiğinden, çalışmamızdaki amacımız İnternet‟in yabancı dil öğretimi/öğreniminde kullanımı yabancı dil sınıfların tercih edilen iletişimsel yöntemin özelliklerine uygunluğunu anlamaktır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :