Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Inspection in elt: the attitudes of english language teachers towards inspectors

Yazar kurumları :
University of Mersin Faculty of Education1
Görüntülenme :
424
DOI :
Özet Türkçe :

The main aim of the study is to investigate English language teachers' attitudes towards inspectors. Under this main aim, it has been attempted to figure out whether there is a meaningful difference between the attitudes of teachers according to some variables such as the teachers' gender and the kind of school. English language teachers workin g in Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, and Kahramanmaraş are the participants of the study in which general scanning model has been utilized. 102 English language teachers who have been selected randomly have comprised the sample of the study. The findings of the study reveal that the general attitudes of English language teachers to the guidance role of inspectors have shown a central tendency in "not sure" interval except one item. The item-"Müfettişleri bilgi kaynağı olarak görüyorum"-has been fully stated as " they don't agree", which means that the participants do not see inspectors as a source of knowledge. The general attitudes of the teachers for positive emotions have revealed another tendency which is"not sure" interval except one item. They have only concluded that they "do not agree". The item "Müfettişleri kendime yakın hissediyorum" has revealed that the participants do not agree with it. The general attitudes of the teachers towards the inspecting roles of inspectors have shown the other tendency in "not sure" interval except one item. They have only responded as pointing out the item "agree" which is "Müfettişler eğitim öğretimden çok evraklarla ilgilenirler". According to the gender variable, there has not been any meaningful difference between the attitudes of English language teachers. The kind of school variable has shown a meaningful difference in the attitudes of the teachers. The source of this difference is English language teachers who are working at primary schools. The findings suggest that English language teachers working at high-schools have more positive attitudes to the inspectors than English language teachers working at primary schools.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın ana amacı, İngilizce öğretenlerinin müfettişlere ilişkin tutumlarını belirlemektir. Bu ana amaç altında, İngilizce öğretmenlerinin cinsiyet ve konum değişkenlerine göre, müfettişlere ilişkin tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Genel tarama modeli kullanılan araştırmanın, çalışma evrenini Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde çalışan İngilizce öğretmenleri oluşturmaktadır. Örneklemi ise yine bu illerden oransız eleman örnekleme yolu ile seçilmiş 102 İngilizce öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın sonucunda İngilizce öğretmenlerinin müfettişlerin rehberlik rolüne ilişkin genel tutumları bir madde hariç diğerlerinde "kararsızım" aralığında toplanmıştır. Sadece "müfettişleri bilgi kaynağı olarak görüyorum" maddesine "katılmadıklarını" belirtmişlerdir. Olumlu duygular besleme boyutuna ilişkin genel tutumları bir madde hariç "kararsızım" aralığında toplanmıştır. Sadece "müfettişleri kendime yakın hissediyorum" maddesine "katılmadıklarını" belirtmişlerdir. Müfettişlerin teftiş rolüne ilişkin genel tutumları bir madde hariç "kararsızım" aralığında toplanmıştır. Sadece "müfettişler eğitim öğretimden çok evraklarla ilgilenirler" maddesine " katılıyorum" diyerek yanıt vermişlerdir. Cinsiyet değişkenine göre İngilizce öğretmenlerinin müfettişlere ilişkin tutumları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Konum değişkenine göre tutumlar arasında anlamlı bir farklılık vardır. Farkın kaynağı ortaöğretim okulunda çalışan İngilizce öğretmenleridir. Ortaöğretim okulunda çalışan İngilizce öğretmenleri, ilköğretimde çalışan İngilizce öğretmenlerine göre müfettişlere karşı daha olumlu tutum içerisinde olduklarını belirtmişlerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :