Yıl 2014, Cilt: 11 Sayı : 1 Sayfalar 89 - 102 2014-06-14
A Content Evaluation Of Local Tourism Offices Website In Turkey
Türkiye’de Yerel Turizm Ofislerinin Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
İbrahim GİRİTLİOĞLU
22 261

The aim of this study was to evaluate the content of local tourism office websites in Turkey. To do this, 22 website specifications was identified and 81 Turkish local tourism offices’ websites were evaluated according to these specifications. It was found at the study that the office websites do not have enough content for the tourists and the majority of office websites also do not have foreign language option for international visitors.
Yapılan bu araştırmanın amacını Türkiye’de faaliyet gösteren yerel turizm ofislerinin website içeriklerinin değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için, yerel turizm ofis web site içeriğine yönelik 22 özellik belirlenmiş ve bu özelliklere göre Türkiye’deki 81 turizm ofis websiteleri ziyaret edilerek veriler elde edilmiştir. Yapılan araştırmanın sonucunda, Türkiye’de faaliyet gösteren yerel ofis websitelerinin içeriğinin, turistler açısından yeterli olmadığı sonucu tespit edilirken, bu websitelerinde en dikkat çekici eksiklik ise websitelerin önemli bir oranında uluslararası ziyaretçiler için yabancı dil seçeneğinin bulunmaması olduğu sonucu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Au, N. ve Ekiz E. H. (2009). Issues And Opportunities Of Internet Hotel Marketing In Developıng Countrıes, Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol:26, No:3, 225-243.
Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 14 Haziran 2014
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 14 Haziran 2014


Makalenin Yazarları
İbrahim GİRİTLİOĞLU