Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Informal (sınıf-dışı) fen bilgisi eğitimine tarihsel bakış ve eğitimimize entegrasyonu

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ege Universitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bilgisi ABD.1
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı informal eğitimin gelişimini, yapılan araştırmalar ışığında değerlendirmek ve informal fen bilgisi eğitiminin nasıl olması gerektiğini ve Türk eğitim sistemine nasıl uyarlanabileceğini tartışmaktır. İnformal eğitim kavramı tarih boyunca toplumlar arasında farklı anlamlandırılmıştır. Örneğin İskoçya‟da toplum eğitimi veya toplum öğrenimi (community education or community learning), Almanya‟da sosyal pedagoji (social pedagogy), Fransa‟da animasyon (animation) ve güncel olarak da yetişkin eğitimi (adult learning), non-formal eğitim, hayat boyu öğrenme gibi farklı isimler altında değerlendirilmiştir. Son günlerde ise informal fen eğitimi, informal ortamlarda fen bilgisi eğitiminin verilmesi şeklinde anlaşılmaktadır. Herkes tarafından onaylanan informal fen bilgisi eğitimi, karşılıklı diyaloga, keşif ve tecrübe etmeye dayanmalı ve kendiliğinden oluşan, planlanmamış ve her yerde (gözlem evleri, botanik bahçeleri, aqua parklar gibi) uygulanabilecek aktivitelerle elde edilecek amaçsal veya amaçsal olmayan beceri ve davranış kazanımlarını içermelidir. Fen müzeleri, bilim merkezleri, doğal alanlar (parklar) veya botanik bahçeleri, rasathane ve aqua park gibi bir amaca hizmet eden informal ortamların sayılarının artırılmasıyla ve formal ortamdaki fen eğitiminin informal ortamlara uyarlanması sağlanabilinir. Bunlara ek olarak formal ortamlarda informal bilgi kaynakları olan, gazete, dergi, internet gibi kaynaklar artırılmalı ve bireylerin birbirleriyle iletişimlerini arttıracak sosyal faaliyetlere (kulüp, dernek, vakıf çalışmaları gibi) daha fazla önem verilmelidir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to evaluate the development of informal education via literature and discuss to how to be and to integrate informal science education in Turkish education system. Informal education has been named and defined differently depend upon to society to society, such as community education or community learning in Scotland, social pedagogy in Germany, animation in France, and currently like adult learning, non-formal education, life long learning. Nowadays, Informal science education is being understood teaching science in informal environment. All agree informal education should include conversation process, involves exploring and enlarging experience, can take place in any setting (in family, park, museum, street etc.), and is unplanned and spontaneous action and purposive or un-purposive gained behavior and skills for people. To integrate properly informal science education perspective into formal education at schools is to increase informal environments, such as science museums, science centers (astronomy centers, botanic gardens, aqua parks etc.). Additionally, informal sources, like newspapers, magazines, journals, Internet, should be increased to be able to use by formal teachers in classrooms and alternative evaluation strategies, like posters, sports and social club activities should be more important for students, teachers and school districts.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :