Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe vıı. sınıf türkçe ders kitabında “doğa ve evren” temasına yönelik hazırlık çalışmalarında bilmecelerden yararlanma üzerine bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1, Rektörlük Türk Dili Bölümü2
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

Söz varlığını zenginleştirme sürecinde önemli bir rolü bulunan bilmeceler, bütün milletlerde örnekleri görülen çok eski bir sözlü halk edebiyatı türüdür. Belli bir geleneğin gereği olarak oyun, yarışma üretim faaliyetlerinde zaman değerlendirme, bilgi gösterisi gibi fonksiyonları üstlenen, pek çoğu kalıplaşmış şiirli sözlerdir (Güleç, 2002, s. 34). Tarih boyunca bilmeceler eğitimsel amaçlarla kullanılmıştır. Bu nedenle bilmecelerden ölçme ve değerlendirme çalışmalarının başlangıç aşaması olan hazırlık çalışmalarında da yararlanılabilir. Böylece bilmeceler aracılığıyla öğrencilerin şiir ve metinlerde geçen konu ve kavramlara yönelik hazır bulunuşluk seviyesi arttırılabileceği gibi öğrencilerde yeni öğrenmelere yönelik motivasyon üst seviyeye çıkarılabilir.

Özet İngilizce :

Riddle is an ancient verbal genre of literature which occurs extensively in every nation and plays an important role in enriching one's language and vocabulary. Being a product of a specific tradition, riddle is a stock verse which is used to show knowledge and earn time in competitions (Güleç, 2002, p. 34). Riddles have long been used for educational purposes. Therefore, they can be used for preparatory studies at the beginning stage of the process of evaluation and assessment. Thus, with the help of riddles, students' level of motivation for the comprehension of themes and subjects in poetry and prose can be increased and high motivation can be maintained for the learning of new subjects.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :