Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeylerini belirlemektir. Bu çalışmada, yazarın "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Düzeylerinin İncelenmesi (Kilis İli Örneği)" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasında geliştirdiği Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Ölçeği (BTYÖ) ve elde ettiği bulgular kullanılmıştır. Ölçek, bilgi edinme, araştırma-inceleme, iletişim, oyun-eğlence ve kendini ifade etme olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmanın evreni, 2007–2008 eğitim ve öğretim yılında, Kilis il genelindeki ilköğretim okullarında 6,7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören öğrencilerdir. Ölçek, Kilis il genelinde bulunan on bir devlet ilköğretim okulunda 734 ikinci kademe öğrencisine uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda öğrencilerin bilişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri genel olarak bilgi edinme, araştırma-inceleme, iletişim ve oyun-eğlence alt boyutlarında orta düzey olarak belirlenirken; kendini ifade etme alt boyutunda ise düşük düzey olarak belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this research was to determine upper primary school students‟ levels of utilization of Information and Communication Technologies (ICT). In this study, The ICT utilization scale developed by the author in the master thesis entitled "An Analysis of The Upper Primary School Students‟ Levels Of Utilization Of Information And Communication Technologies (Kilis Sample)" and its findings were used. The "Scale of Utilization of Information and Communication Technologies (ICT)" included 5 dimensions (acquiring of information, research and examination, communication, entertainment-game and self expression). The Universe of the research consisted of upper primary school students who were 6., 7. and 8. grade level at 2007-2008 educational term in Kilis. The scale was applied with 734 upper primary school students in the eleven state schools in the Kilis. Afterwards the applying research; the levels of students‟ utilization of ICT were determined middle level for acquiring of information, research and examination, communication, and entertainment-game dimensions and low level for self expression dimension.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :