Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D.1
Görüntülenme :
604
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı; ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri ve okumaya ilişkin tutumları arasında ilişki olup olmadığını belirlemektir. İlişkisel tarama modelindeki araştırma, 2008–2009 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda, Adana İli merkez ilçelerinden Çukurova İlçesi'ndeki bir devlet ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Okuldaki beşinci sınıfların tamamı (N=219) aştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veriler, "okumaya ilişkin tutum ölçeği" ve "okuduğunu anlama başarı testi" ile toplanmıştır. Ünal (2006) tarafından geliştiren okumaya ilişkin tutum ölçeği, 11'i olumsuz, 14'ü olumlu olmak üzere 25 maddeden oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen okuduğunu anlama başarı testi ise farklı türdeki (bilgilendirici, öyküleyici, betimleyici, şiir) yedi metin ve 25 sorudan oluşmaktadır. Toplanan verilerin analizinde, korelasyon, parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis testi ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre; öğrencilerin okuduğunu anlama becerileri ile okumaya yönelik tutumları arasında anlamlı düzeyde düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmadan elde edilen diğer bir sonuç ise başarılı okuyucuların okumaya ilişkin tutumlarının daha olumlu; olumlu tutuma sahip olanların da daha başarılı okuyucular olduklarıdır.

Özet İngilizce :

The basic aim of this study is to determine whether or not there is a relationship between 5th grade students' reading comprehension and their attitudes towards reading. The survey was performed at a state elementary school in Çukurova, ADANA during the spring term of 2008-2009. The participants were all the fifth grade students (N=219) at the school. The data were obtained through "the scale of attitudes towards reading" and "the reading comprehension test". The scale of attitudes towards reading developed by Ünal (2006) consists of 11 negative and 14 positive totally 25 items. The reading comprehension test developed by researchers consists of seven texts (informative, narrative, descriptive, poetic) and 25 items. In the data analysis, correlation, Kruskal-Wallis and Mann Whitney-U test were used. According to the result of the study, there is a significant relationship between students' reading comprehension and their attitudes towards reading. Another result obtained from the study is that the attitudes of successful readers are more positive; those who have positive attitudes are more successful.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :