Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel kavrama ve işlem becerileri arasındaki farkın bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ç.Ü. Eğitim Fak. İlköğretim Böl. Sınıf Öğr. AD1
Görüntülenme :
316
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki doğal sayılar ve kesirlerde dört işlem, doğal sayılar ve kesirlerle ilgili problemler konusundaki matematiksel kavrama ve işlem becerileri arasındaki farkı inceleyip; bu farkın öğrencinin genel akademik başarısı, cinsiyeti ve okuduğunu anlama becerisi değişkenleri açısından anlamlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 206 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Bu araştırmada, ilköğretim matematik programındaki beşinci sınıfa ait ilgili hedef ve davranışlar dikkate alınarak başarı testlerinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Daha sonra bu öğrencilerin okuduklarını anlama becerilerini saptamak için başarı testi uygulanmıştır. Sonuç olarak, ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin kavrama ve işlem başarı testlerinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olduğu ve bu farkın işlem başarı testini işaret ettiği görülmüştür. Örnekleme katılan öğrencilerin kavrama ve işlem testlerinden aldıkları puanlar arasındaki farkın genel akademik başarı, cinsiyet ve okuduğunu anlama değişkenleri açısından anlamlı bir fark yaratmadığı saptanmıştır.(p>0.005)

Özet İngilizce :

The main purpose of the study was to investigate the difference between mathematical understanding and operational skills of the fifth grade students in terms of four operations with natural numbers and fractions as well as problems with natural numbers and fractions and then to figure out whether the results refer to any significant difference upon the variables such as student's general academic success, his or her gender and reading comprehension skill. The population of the study comprised two hundred and six fifth grade primary school students . Throughout the study, by considering the instructional goals and behaviours related to fifth grade mathematic curriculum, the results of the achievement tests were used as data. Afterwards, in order to find out participants' reading comprehension skills, the achievement test was applied. Consequently, it was figured out that there is a significant difference between the results that the students get from the comprehension achievement tests and the operation achievement tests. Furthermore, it was found out that this significant diference implies the operation achievement test. In addition, it was also found out that the the results of the comprehension achievement tests and the operation achievement tests do not create any significant difference in terms of participants' general academic success, his or her gender and reading comprehensin skill. (P>0.005)

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :