Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hermeneutik yaklaşımın tarih dersinde kullanılmasına yönelik bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Tarih dersinde birinci elden belgelerin kullanılması oldukça önemlidir. Bu belgeleri öğrencilerin anlaması ve yorumlayabilmesi tarih dersinin ulaşmak istediği amaçlardan biridir. Bu çalışmada 132 sınıf öğretmeni adayının çeşitli belgeleri anlama ve yorumlamasına yönelik bir uygulama yapıldı. Betimsel bir çalışma yapılarak, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak elde edildi. Verilerin analizinde maddelerin frekans tabloları oluşturulmuştur. Araştırma sonunda tarih dersinde hermeneutik yaklaşımın kullanılmasının olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür. Öğretmen adaylarının kanıtları eleştiri süzgecinden geçirip, kanı süzebilme yeteneği, olayları, belgeleri yorumlayabilme, çıkarımda bulunabilme, anladığını yorumlayabilme konusunda oldukça başarılı olduğu görülmüştür. Bu ve benzeri çalışmaların tarih dersinde yapılmasında fayda olacaktır.

Özet İngilizce :

Using first-hand documents in history lessons is very important. One of the targets that the history lessons is to achieve is the comprehension and interpretation of those documents by students. In this study, 132 primary teacher candidates are asked to read and interpret various documents. Doing a descriptive study, data is gathered by hermeneutic method. In the analysis of the data, frequency charts of the clauses are composed. It has been noticed that hermeneutic approach has positive effect in history lessons. It is understood that the teacher candidates are fairly successful in interpreting clues, events and documents, filtering opinions, making inference and paraphrasing what they understood. That should be useful to do studies like this and similar to this.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :