Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 3 , Sayı 36

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geç yaşta koklear implant uygulamasının geç dönem sonuçları

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD Odyoloji Bölümü1, Çukurova Üniversitesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi2
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkemizde koklear implant uygulamaları 1997 yılından beri yaygın bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Günümüzde koklear implanttan 0-2 yaş döneminde daha fazla fayda göreceği düşünülerek, uygulamalar bu yaş aralığında yapılmaktadır. Ancak koklear implant uygulamalarının başladığı zamanlarda, birçok faktörün etkisi ile 4- 17 yaş grubu prelingual koklear implant uygulamaları da gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde ameliyat olan çocukların uzun dönem performansları, koklear implanttan sağladıkları fayda ise gerçekten merak konusudur. Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığı zaman 0-24 ay yaş aralığında bilateral ileri ve çok ileri derecede işitme kayıplı çocuklarda, koklear implantın etkinliği kesin bir şekilde ortaya konmaktadır. Koklear implant uygulanan gruplarda, çocukların koklear implanttan faydalanma seviyelerinin belirlenmesi ancak standardizasyonu yapılmış konuşma testleri ile mümkün olmaktadır. Çukurova Üniversitesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezi'nde 2000 yılından itibaren koklear implant kullanan hastaların konuşma performansları belirlenmiştir. Çalışmamızda 4- 13 yaş koklear implant kullanan 40 çocuğun konuşma performansları 72 ay takip edilmiştir. Konuşma performanslarının belirlenmesinde standardize edilmiş test bataryası kullanılmıştır. Çocukların birinci yılın sonunda dinleme performansları normal seviyeye gelirken, konuşmayı algılama testleri 2 yıl sonra ilerleme gösterdiği tespit edilmiştir. Çok ileri derecede sensörinöral tipte işitme kayıplı çocuklarda 4- 5 yaş dönemi uygulamaların daha istikrarlı gelişim göstermiş, ancak daha geç yaş dönemlerinde implantasyon uygulamalarında ise, yapılacak standart dil testleri ile çocukların işitsel deneyimlerinin çok dikkatli değerlendirilerek aday olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Özet İngilizce :

There has been increasing demand for the cochlear implantation of children since 1997 in our country. There are several important issues and obstacles that must be considered with regard to cochlear implantation of children under the age of two. The use of multichannel cochlear implants was initiated in children, candidacy has expanded; many thousands of children have received these devices, and results have revealed a wide range of performance. The purpose of this study was to explore the long-term effects of implantation as a function of performance over time. Speech performance of 40 prelingually deaf pediatric cochlear implant recipients with 72 months of device experience was investigated. Results revealed significant gains in speech perception between 4-5 years old group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :