Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Freies schreiben ist ein weg für die erweiterung der schreibfähigkeit der studenten im fremdsprachenunterricht

Yazar kurumları :
Eskişehir Anadolu Ünv. Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
271
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Anadolu Üniversitesi Alman Dili ve Eğitimi Anabilim Dalında Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen Yazılı Anlatım Derslerinde uygulanan projeye katılan birinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar yardımı ile ürettikleri özgür metinler ele alınmıştır. Metin üretiminde katılımcı yöntem kullanılmıştır. E-posta yardımı ile öğretim üyesine gönderilen metinlerdeki yanlışların altı çizilerek, metinler yine e-posta ile öğrencilere geri gönderilmektedir.Metindeki yanlışları düzelten öğrenci gerek duyduğunda bir arkadaşından ya da öğretim üyesinden yardım almaktadır. Üretilen metinlerden seçilen örneklerde görülebileceği gibi, üretilen metinlerin içerikleri çok farklı olmaktadır. Yapılan yanlışların çoğunu dilbilgisi yanlışları oluşturmaktadır. Araştırma sonuçlarına dayanılarak denilebilir ki Alman Dili Eğitimi öğrencileri yeni araçlar ve yeni yöntemler yardımı ile bir metni öykünmeden üretebilmekte ve yabancı dildeki yazma becerisini geliştirebilmektedir. Bu bağlamda öğrencilere Yazılı Anlatım derslerinde özgür metinler üretme olanağı sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

This study treats free texts produced by the 1st year students who took part in the project implemented in computer-aided writing course offered in the Program in German Language Teaching at Anadolu University. Participatory method was used in text production. Students send their texts to instructors through e-mail, and instructors send them back to students after underlining the errors. Students receive help, if required, from their peers or instructors when correcting their errors. As it may be seen in sample texts, the contents of texts are varying. Most of the errors are composed of grammar errors. The results of the study demonstrate that students of the Program in German Language Teaching are able to produce texts, without imitation, with the help of new tools and new methods and develop their writing skills in a foreign language. Thus, students should be allowed to produce free texts in writing courses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :