Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 32

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğt.Fak. İlköğretim Böl. Fen Bilgisi öğrt. AD1
Görüntülenme :
324
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve teknikleri incelemektir. Araştırma Adana ili Seyhan ilçesinde bulunan 10 farklı ilköğretim okulunda görev yapan 11 Fen ve Teknoloji öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak "yarı yapılandırılmış görüşme formu" kullanılmıştır. Form yapılandırılmış 6 soru ile yapılandırılmamış 7 soru olmak üzere toplam 13 sorudan oluşmaktadır. Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin önemli bir kısmı düz anlatım yöntemini mutlaka her konuda kullanmakta ve bu yöntemi soru-cevap, beyin fırtınası, kavram haritası gibi çağdaş öğrenme teknikleri ile desteklemektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is examined the opinions of the Science and Techonology teachers concerning about learning methods. The study has been implemented 11 Science and Techonology teachers working in 10 different primary schools in Seyhan, Adana. "Semi-structured interrogation form" is used in the study. The form consisits of 6 structured and 7 open ended questions, 13 in all. Percentage and frequency are used for the analysis of the answers to structured questions. "Content Analysis Method", which is used for qualitative methods, are applied for the analysis of the answers to open-ended questions. According to the study results, many teachers have given importance to literacy in every lesson and they support this traditional methods with contemporary technics such as answer question, brain storm, concept maping.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :