Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fen eğitiminde web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Millî Eğitim Bakanlığı,Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı1, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim 8. Sınıf Fen ve Teknoloji dersinde yer alan "Maddenin Halleri ve Isı" ünitesine yönelik hazırlanmış olan Web tabanlı öğretim materyalleri ile gerçekleştirilen Web tabanlı öğretimin, öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrenme etkinliğine yönelik tutumlarına olan etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Uygulamada; İzmir İli, Buca Akşemsettin İlköğretim Okulu'ndan seçilen 29 kişilik deney grubuna Web tabanlı öğretim yapılmıştır. Web tabanlı öğretimde kullanılan Web materyalleri, McManus'un yapılandırmacı yaklaşımı temel alarak geliştirdiği "Çoklu Ortam Tasarım Modeli"ne (Hypermedia Design Model) göre hazırlanmıştır. 31 kişilik kontrol grubunda ise mevcut öğretim programına göre dersler yürütülmüştür. Uygulama öncesi ve sonrasında her iki gruba araştırmacı tarafından geliştirilmiş ünite başarı testi ve Web tabanlı öğretime yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Böylece, Web tabanlı öğretimin öğrencilerin akademik başarılarına ve tutumlarına olan etkisi incelenmiş ve deney grubunun lehine anlamlı farklar görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Web Tabanlı Öğretim, Çoklu

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the effect of Web-based teaching designed for unit "The States of Matter and Heat" in the Science and Technology Lesson for the 8th grade on the academic performance of the students and their attitudes towards Web-based teaching. In the study Web-based teaching was provided to 29 students, as an experimental group, in Buca Akşemsettin Primary School in Izmir. The Web materials used in Web-based teaching were designed according to "Hypermedia Design Model" developed by McManus on the grounds of constructivist approach. Regular lessons of the current curriculum were provided to 31 students as a control group. An achievement test and an attitude scale on Web-based teaching developed by the researcher were applied to each group before and after the study. Thus, the effect of Web-based teaching on the students' academic performance and attitudes was examined and statistically significant differences were found on behalf of the experimental group.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :