Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 2 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erken çocukluk döneminde fen öğretiminde analoji tekniği

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği A.B.D.1
Görüntülenme :
665
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, okulöncesi fen öğretiminde analoji tekniği tanıtılmıştır. Analojinin çeşitleri, analoji yöntemleri, analoji kullanımının yararları ve analoji kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar da verilmiştir. Fen ile ilgili ilk kavramların okulöncesi eğitim kurumlan tarafından verildiği ve sonraki bilgilerin bu kavramlar üzerine geliştiği bilinmektedir. Bu nedenle okulöncesi eğitim kurumlarında fen ile ilgili kavramların doğru, somut ve kolay anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Soyut kavramların öğrenilmesi okul öncesi dönem çocukları için, işlem öncesi dönemde olmaları nedeniyle, oldukça zordur. Bu dönemde soyut kavramların somut kavramlarla ilişkilendirilerek verilmesi gerekmektedir. Analojiler, özellikle de soyut kavramları çocukların bildikleri kavramlara benzeterek somut hale getirmede öğretmene yardımcı olur. Bu nedenle okulöncesi dönemde, özellikle de çok sayıda soyut kavram içeren fen öğretiminde, analojilerin kullanılmasının öğrenmeyi daha kolay ve anlamlı hale getirdiği açıktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this paper, analogy technique in early childhood science teaching was portrayed. Analogy types, analogy methods, the advantages of analogy use and what should be considered when using analogy in early childhood education was explained as well. It was known that the first science concepts children learn were taught in early childhood education programs and children build upon these first concepts. Tlius, science related concepts taught in early childhood period should be proper, concrete and comprehensible. As they are at the preoperational period, it is hard to learn abstract concepts for young children. In early childhood period, abstract concepts should be presented by relating them to the concrete ones. Analogies help teacher to explain abstract concepts by showing the similarity between something concrete and something that children are familiar with. Therefore, in early childhood education, especially in science teaching where many abstract concepts used. It is clear that the analogies make the learning easier and more meaningful.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :