Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ergenlerde akran baskısı ve benlik saygısının incelenmesi

Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR. Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
422
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada akran baskısı düzeyi ve cinsiyetleri farklı lise öğrencilerinin benlik saygıları arasındaki farklar incelenmiştir. Bu çalışma 2005- 2006 öğretim yılında lise I. sınıfa devam eden 600 öğrenci (272 Kız, 328 erkek) üzerinde yapılmıştır. Öğrenciler, Akran Baskısı Ölçeği ve Coppersmith Benlik Saygısı Envanterini cevaplamışlardır. Akran baskısı ve benlik saygısı arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı, puanlar arasındaki farklar çift yönlü varyans analizi ve ortalamalar arası farklar ise Tukey HSD testiyle hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçları, akran baskısı ile benlik saygısı arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğunu ve benlik saygısının akran baskısı düzeyine göre farklılaştığını ancak cinsiyetin bu değişimde etkili olmadığını göstermektedir

Özet İngilizce :

In this research the difference between the students' self-estem according to their peer pressure levels and gender was examined. This study was administered in 2005- 2006 academic year on 600 students (272 Famele, 328 male) in their 2th term in high school. Students responded to the Peer Pressure Scale and Coppersmith Self-Esteem Inventory. The relationships between peer pressure and self-esteem were examined by calculating the correlation coefficient (r) and the changes in self esteem in respect of peer pressure levels and gender is analysed by two way variance of analysis (F test). The observed differences were controlled by Tukey HSD-test. The facts that, there was a negative significant relationship existing between peer pressure and self-esteem, however both peer pressure levels and gender together didn't bring about a significant difference on adolescents' self esteem.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :