Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 2 , Sayı 30

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

English language teachers views on the reflections of language teaching methods and techniques upon the teaching process in foreign language preparatory classes

Yazar kurumları :
ME. Ü. Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this research is to reveal English language teachers' views on the reflections of language teaching methods and techniques to the teaching process in foreign language preparatory classes. A questionnaire which was prepared by the researcher was given to the teachers who teach state high schools preparatory classes in Mersin in order to collect data. The collected data with closer percentage ratio values indicate that the teachers state that they use almost all the techniques in the teaching process. However, the views reveal that the conceptions of the teachers on language teaching have conflict with their applications in the classroom environment according to the results of the research.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı İngilizce öğretmenlerinin dil öğretim yöntem ve tekniklerinin yabancı dil hazırlık sınıf la rındaki öğretim sürecine yansımaları üzerine görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu veri toplamak amacıyla Mersin 'de lise İngilizce hazırlık sınıflarında görev yapan öğretmenlere uygulanmıştır. Veriler, öğretmenlerin öğretim sürecinde hemen hemen bütün teknikleri birbirlerine yakın yüzde değerleri ile kullandıklarını ifade ettiklerini ortaya koymuştur. Herşeye rağmen, öğretmenlerin görüşleri, kendilerinin dil öğretimi üzerine düşünceleriyle sınıf ortamındaki uygulamalarının çeliştiğini göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :