Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimde ödül ile cezanın yeri ve buna ilişkin alternatif yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1, Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
667
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, eğitim sisteminde yaygın bir şekilde uygulanan ödül ve cezanın sistemdeki yerini ortaya koymak ve bu konuda alternatif yaklaşımlar getirmektir. Ödül, dışsal bir güdüleyici olarak öğrencinin olumlu davranışlarının sıklığını arttırsa da, bunun uzun vadede öğrenmeye dair merak, ilgi, içsel motivasyon ve sebatı olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. İstenmeyen davranışların gerçekleşme sıklığını azaltmak amacıyla kullanılan ceza yönteminin, davranış değiştirme ve oluşturma sürecinde uzun vadede olumlu bir sonuç vermediği görülmüştür. Ceza ile kısa süreli susturma ve çocuğun korkarak içine kapanması, bazen olumlu bir sonuç gibi görülse de, çocukta kin, öfke ve intikam gibi duygularını arttırmıştır. Bu bağlamda hem ödülün hem de cezanın dışsal uyum baskısı olduğu ve dolayısıyla içsel motivasyonu arttırmadığı ortaya konmuştur. . Ayrıca, geleneksel ödül ve ceza sistemine alternatif olarak Olumlu Davranış Desteği ve Etik Sınıf Ortamı yaklaşımları getirilmiştir.

Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to introduce the place of reward, punishment that are commonly used in educational system and present alternative approaches instead of them. Even though keeping children quiet for a period of time by punishing them seems a positive way of behavior, it causes many damages like withdrawal and inhibition. It also increases the feelings of anger and revenge as well. In this respect, both reward and punishment are proved to be external adaptations and they do not increase motivation in this process. It is also suggested that teachers should give responsibility or any other normal appraisals to them. Furthermore, Positive Behavior Support and Ethical Classroom approaches are presented as alternatives to the traditional reward and punishment systems in this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :