Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 38

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumuna ilişkin öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Kırıkkale Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu1, Kırıkkale Universitesi, Egitim Fakultesi2
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada eğitim fakültelerinin akreditasyon sürecine hazır olma durumuna ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri ve görüşlerin cinsiyet, unvan ve idari görevi olup olmama durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve ODTÜ eğitim fakültelerinde görev yapan 161 öğretim elemanı oluşturmuştur. Çalışmanın bulgularına göre, öğretim elemanları genel olarak akreditasyon sürecine fakültelerinin daha çok öğrenci boyutu yönünden hazır olduğunu düşünürlerken, fakültelerinin akreditasyona hazır olması konusunda ise diğer boyutlar (öğretim elemanı, fakülte, fakülte-okul işbirliği, tesisler, kütüphane ve donanım, yönetim, kalite güvencesi) yönünden kararsız tutum sergilemişlerdir. Çalışmada ayrıca, öğretim elemanlarının görev yaptıkları eğitim fakültelerinin akreditasyona hazır olma durumuna ilişkin görüşleri sadece "tesisler, kütüphane ve donanım" yönünden cinsiyet ve unvana gore anlamlı düzeyde farklılıklar gösterirken, diğer boyutlardaki görüşler arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

In this research, the views of academics in faculties of education regarding whether the faculties of education are ready for accreditation process or not and whether there are significant differences among their views according to their gender, title and having an administrative position or not were examined. The descriptive survey model was used in the study. 161 academics who worked in Faculties of Education in Ankara University, Gazi University and Middle East Technical University constituted the sample of the study. According to the findings of the study, while the academics thought that their faculties are ready for accreditation in terms of "student dimension", they exhibited hesitant attitudes regarding whether their faculties are ready or not in terms of other sub-dimension ("the academic staff", "faculty", "faculty-school cooperation", "facilities, library and equipment", "administration" and "quality assurance"). In the study, whilst there were significant differences in the opinions of the academics related to "facilities, library and equipment‟ dimension in terms of gender and title, there were no significant differences in the opinions of the academics regarding the other sub-dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :