Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 33

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakülteleri için öğretim elemanı seçiminde ve yetiştirilmesinde türkçe yeterliliği sorunu

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
438
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının görüşlerinden yararlanarak, eğitim fakültelerine öğretim elemanı seçimi ve öğretim üyesi yetiştirmede Türkçe yeterliliğinin önemini ve gerekliliğini tartışmaya açmaktır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgiler dışında 15 sorudan oluşan bir anket kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu öğretim elemanlarının yanıtlaması için, 2005-2006 öğretim yılında değişik üniversitelere bağlı 30 Eğitim Fakültesine gönderilmiş ve toplam 696 öğretim elamanından yanıt alınmıştır. Örneklem grubu evrenin yüzde 21'ini oluşturmaktadır. Araştırmanın bulguları: Öğretim elemanlarının yaklaşık yüzde altmışının fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının Türkçe yeterlilik düzeylerine ilişkin algılarının olumlu olduğu; buna karşılık yaklaşık yüzde kırkının ise olumsuz olduğu yönündedir. Ayrıca öğretim elemanlarının yüzde 92'sinin öğretim elemanı seçiminde Türkçe yeterliliğinin bir ölçüt olması gerektiği görüşünde oldukları anlaşılmıştır. Buna karşılık öğretim elemanı seçiminde kullanılan ölçme araçlarının özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle, adayların Türkçe yeterlilik düzeyleri yeterince ölçülmemektedir. Elde edilen bulgular ışığında eğitim fakültelerine öğretim elemanı seçiminde Türkçe yeterliliğinin ölçütler arasında yer alması ve öğretim üyesi yetiştirmede adaylara bu alanda yeterlilik kazandırılması konuları tartışılarak öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to prompt discussion into the importance and need for Turkish Language competency in choosing and training faculty members for Turkish educational faculties through views of present educational faculty members. Data was collected through a 15 item questionnaire which excluded personal information questions. The questionnaire was sent to 30 educational faculties in Turkey in the 2005-2006 Academic Year to be completed by faculty members. 696 faculty members completed the questionnaire. The sample group represents 21% of the population. The findings of the research were as follows: Approximately 60% of faculty members believe that their colleagues are competent in Turkish Language. However, around 40% believe that the faculty members have limited or inadequate Turkish Language competency. 92% of faculty members believe that Turkish Language competency should be a criterion in choosing faculty members for educational faculties. Due to the limitation of measurement tools used to choose faculty members for educational faculties, Turkish Language competency of prospective faculty members has not been determined adequately. Based on the findings obtained in choosing and training faculty members for Turkish educational faculties, proposals by analysing and discussing the findings on what should be done have been made.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :