Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dünyada erken yaşta yabancı dil öğretimi uygulamaları ve türkiye’deki durum

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
645
DOI :
Özet Türkçe :

Dünyadaki siyasal, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeler çok dilliliğin ve çok kültürlülüğün benimsenmesine neden olmuştur. Bu durum ise, erken yaşlarda birinci yabancı dil öğretimine başlanmasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde de erken yaşta yabancı dil öğretimi uygulaması ilköğretimin 3. ve 4. yılından itibaren başlamaktadır. Ancak erken yaşta yabancı dil öğretimi uygulaması konusunda ders araç-gereçleri, gerekli bilgi ve deneyime sahip uzmanlaşmış öğretmen, v.b. konularda sorunlar mevcuttur. Bu çalışmada amaç; başka ülkelerdeki erken yaşta yabancı dil öğretimi uygulamaları ile ülkemiz koşul ve uygulamalarını karşılaştırmak, bu konudaki öğret- ve yöntembilimsel kuramları betimlemek ve ülkemiz koşullarına uygun öğret- ve yöntembilimsel öneriler oluşturmaktır.

Özet İngilizce :

Le développement culturel, social, économique et politique mondial s'est accompagné de l'émergence du multilinguisme et du multiculturalisme. Dans ce contexte l'enseignement précoce d'une langue étrangère semble indispensable. En Turquie, l'enseignement d'une langue étrangère a été mis en place au niveau primaire à partir de la troisième ou quatrième année. Mais le problème le plus important est celui de la formation des enseignants et du choix du matériel pédagogique. Le but de ce travail est d'analyser la mise en place de l'enseignement précoce dans d'autres pays et de la comparer avec celle de notre pays, mais aussi de décrire les théories didactiques et méthodologiques et de faire des propositions au niveau didactique et méthodologique en tenant compte des conditions de notre pays.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :