Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 40

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişen paradigmalar dünyasından nitel ve nicel araştırmalara bakmak: felsefi yaklaşımlardaki dönüşümü anlamak

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
688
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, nitel ve nicel araştırmaya temel teşkil eden felsefi paradigmalar ve bu paradigmalardaki zaman içerisinde yaşanan dönüşüm incelenmeye çalışılmıştır. Nicel araştırma geleneğinin sembolize ettiği pozitivizm ve nitel araştırmaya dayanak sağlayan pozitivist ötesi (yorumlayıcı) felsefi paradigmalar tarihsel boyutta ve karşılaştırmalı olarak sunulmaya çalışılmıştır. Felsefi paradigmalardaki değişimlerin açıklanmasının ardından nitel ve nicel araştırmanın temel özellikleri üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Paradigms that are constructed a base for qualitative and quantitative researches and their transformation with time are investigated in this study. Positivism which sembolises the quantitative research tradition and post-positivist (interpretive) paradigms are presented in historical and comparative meaning. After explanation of philosophical transformations, main characteristics of qulitative and quantitative researches are covered.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :