Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 3 , Sayı 35

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çocukluk döneminde doğa sporlarının çevre eğitiminde kullanımı

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı1, Hacettepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı2
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde yaşanan ve gündeme iyice yerleşen doğa felaketleri, daha etkili ve verimli bir çevre eğitimi programları hazırlamayı zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz ilköğretim programları incelendiğinde, programlar içerisinde çevre eğitimine ayrılan payın hiç de azımsanmayacak bir oranda olduğu görülebilmektedir. Ancak, bu gün gelinen noktaya ve ülkemizde yaşanan insan kaynaklı çevre sorunlarına bakıldığında verilen eğitimin yetersiz kaldığı sonucuna ulaşılabilmektedir. Alanyazına bakıldığında çevre eğitiminde ve çevre bilincinin oluşturulmasında erken yaşlarda başlanan bir eğitimin daha etkili olduğu gözlenmektedir. Bunun için temel eğitim düzeyinde bilinçli ve iyi plânlanmış çevre eğitimi etkinlikleri yararlı olabilecektir. Sınıf dışı eğitim, çevre eğitiminde etkili bir yöntem olabilecektir. Sınıf dışı eğitim kavramı, derslik duvarları dışında gerçekleştirilen tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini kapsamaktadır. Sınıf dışı eğitimin kapsamına doğa sporları da girmektedir. Doğa sporları çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulmasında etkili olabilecek yöntemlerden birisidir. İlköğretim yaşlarından itibaren çocuklarımızın bu tür sporlara yönlendirilmesi, çevre eğitiminin etkili ve kalıcılı olarak yapılmasını erken yaşlardan itibaren olanaklı kılacaktır.Bu çalışmada, ilgili alanyazın taranarak, çocukluk döneminde doğa sporlarına başlanmasının çevre eğitimi açısından önemi, dünyada ve Türkiye'de bu tür etkinlik örnekleri araştırılmış ve Türkiye'de ilköğretim yaşlarından itibaren doğa sporlarına başlanabilmesi ve bunun yaygınlaştırılabilmesi için neler yapılabileceği konusunda öneriler sunulmaya çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

Nowadays, a lot of environmental problems are lived and more people pay attention to them. Because of this, it is necessary that preparing more effective and efficient environmental education programmes. When we look our country's primary education programmes, we can see that the rate of environmental education objectives and activities are enough for the environmental awareness. But at this point, there may be some problems in teaching and learning process. As we looked the literature and researches about environmental education, if environmental education began in the early childhood ages, it could be more effective. For this reason, conscious and properly prepared environmental education programmes will be more useful. Outdoor education can be an effective method for environmental education. Outdoor education means all the educational and instructional activities beyond the classroom walls. Nature sports are one method of the outdoor education. Nature sports are an effective method for generating environmental awareness. If children lead to this kind of sports until early ages, this could make possible effective and permanent environmental education. In this study, we searched importance and effects of beginning of nature sports in early ages to the environmental education and examples of this kind of activities in world and in Turkey by means of searching literature. Also, we proposed some suggestions for beginning and spreading nature sports in early ages.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :